مطالب علمی

کره مـــــــاه 1
28 آذر 1390
 
 

کره مـــــــاه 1

ماه تنها جرم آسمانی است که انسان تا به امروز بدان پای گذاشته است.روشن ترین و به ظاهر بزرگترین جرم در آسمان شب است چون نزدیکترین آنهاست. ماه تنها قمر ط...

اخبار و مقالات علمی
جهان کوانتوم (2)
28 آذر 1390
 
 

جهان کوانتوم (2)

جهان کوانتوم 2 بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

مرکز علوم و ستاره شناسی
23 آذر 1390
 
 

رویداد های نجومی دهه اول دی ماه سال 1390

رویداد های نجومی دهه اول دی ماه سال 1390 (پایان سال جاری میلادی)

مرکز علوم و ستاره شناسی
21 آذر 1390
 
 

جهان کوآنتوم (1)

کوانتوم مکانیک فقط در مورد ذرات کوچک نیست بلکه کاربردی در همه ساختارها و قالبهاهست از جمله پرندگان، گیاهان و احتمالاً همه مردم.

سیاهچاله ها
13 آذر 1390
 
 

سیاهچاله ها

سیاهچاله چیست؟ بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

اخبار و مقالات علمی
ماده میان ستاره ای چیست؟
13 آذر 1390
 
 

ماده میان ستاره ای چیست؟

مواد میان ستاره ای چیستند؟ بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

اخبار و مقالات علمی
ماده تاریک چیست؟
13 آذر 1390
 
 

ماده تاریک چیست؟

درباره ماده تاریک چه می دانیم بخش علمی مرکز علوم وستاره شناسی تهران

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
29 آبان 1390
 
 

بارش شهابی جوزایی

زمان فعالیت بارش:13 آذر-27 آذر زمان اوج بارش:23 آذر تعداد بارش در ساعت (ZHR):100 متغیر مختصات نقطه نوران باران:7 ساعت ،28 دقیقه،33 درجه سرعت اتمسف...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
28 آبان 1390
 
 

رویدادهای نجومی آذر ماه 1390

رویدادهای نجومی آذرماه 1390

مرکز علوم و ستاره شناسی
25 آبان 1390
 
 

بارش شهابی آلفای تکشاخ

زمان فعالیت بارش: 4آذر تا 24آبان زمان اوج بارش: 1آذر تعداد بارش در ساعت(zhr):400-3 متغیر مختصات نقطه باران:7ساعت، 54دقیقه، 1درجه سرعت اتمسفر شهاب...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
15 آبان 1390
 
 

بارش شهابی ثور شمالی(28 مهر الی 19 آذز)

بارش شابی نور شمالی زمان فعالییت بارش: 19آذر_28مهر زمان اوج بارش: 20آبان تعداد بارش در ساعت: (zhr) 5 مختصات نقطه نور باران: 3ساعت، 52دقیقه، 22در...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
15 آبان 1390
 
 

بارش شهابی اسدی(9آذر _15 آبان)

زمان فعالیت بارش: 9آذر _15 آبان زمان اوج بارش : 25 آبان تعداد بارش در ساعت: (zhr) 20 : مختصات نقطه نور باران: 10 ساعت، 8 دقیقه، 22درجه سرعت اتمسف...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
14 آبان 1390
 
 

رویدادهای نجومی مهرماه 1390

رویدادهای نجومی مهرماه 1390

مرکز علوم و ستاره شناسی
14 آبان 1390
 
 

رویدادهای نجومی شهریور ماه 1390

رویدادهای نجومی شهریورماه 1390

مرکز علوم و ستاره شناسی
14 آبان 1390
 
 

رویدادهای نجومی مرداد ماه 1390

رویدادهای نجومی مرداد ماه 1390

مرکز علوم و ستاره شناسی
07 آبان 1390
 
 

رویداد های نجومی تیر ماه 1390

رویداد های نجومی تیر ماه 1390

صفحه 23 از 23ابتدا   قبلی   14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  بعدی   انتها