مطالب علمی

(آرشیو سال 1401)

سامانه ناسا خبر عبور یک سیارک کوچک از نزدیکی زمین را خبر می دهد.
25 بهمن 1401
 
 

سامانه ناسا خبر عبور یک سیارک کوچک از نزدیکی زمین را خبر می دهد.

نمودار مداری فوق که از مشاهده گر CNEOS بدست آمده، مسیر حرکت سیارک 2003 BU را در تاریخ ششم بهمن ماه امسال به دور زمین با رنگ قرمز نشان می دهد. فاصله عب...

اخبار و مقالات علمی
دنباله دارztfبر فراز کوهستان اتنا
20 بهمن 1401
 
 

دنباله دارztfبر فراز کوهستان اتنا

بخارهایی مانند یک دنباله داردر بالای قله این اتشفشان در حال حرکت هستنداین عکس که در تاریخ سوم بهمن، در یک شب بسیار سرد زمستانی از قله اتنا گرفته شده ا...

اخبار و مقالات علمی