مطالب علمی

مرکز علوم و ستاره شناسی
27 شهریور 1397
 
 

وقایع نجومی مهر 97

1- 1 مهر ساعت 04:24، خورشید وارد نقطۀ اعتدال پاییزی می گردد(طول روز و ...

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
19 شهریور 1397
 
 

وقایع نجومی تیرماه 97

• 27 June(6 تیر) قلب العقرب در افق جنوب آسمان ساعت 11:00 شب. &bu...

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
12 دی 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول دی ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول دی ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
24 آذر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم آذر ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم آذر ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
15 آذر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم آذرماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم آذرر ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
03 آذر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول آذر ماه95

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول آذر ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
26 آبان 1395
 
 

ستارگان متغیر

ستارگان متغیر نورانیت متغیری دارند. آنها شامل نواختران ، ابر نواختران ...

دانستنی های نجوم
مرکز علوم و ستاره شناسی
26 آبان 1395
 
 

فرق گردش زمین در زمستان ، تابستان و ...

همانطور که می دانیم نقاط روی عرض جغرافیایی 23.5 درجه شمالی را مدار را...

دانستنی های نجوم
مرکز علوم و ستاره شناسی
19 آبان 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم آبان ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم آبان ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
09 آبان 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
01 آبان 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول آبان ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول آبان ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
19 مهر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم مهرماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم مهرماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
11 مهر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم مهرماه 95

نجومی دهه دوم مهرماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
31 شهریور 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول مهرماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول مهرماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
17 شهریور 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم شهریور ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم شهریور ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
10 شهریور 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم شهریور ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم شهریور ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
01 شهریور 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول شهریور ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول شهریور ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
19 مرداد 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم مرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم مردادماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
11 مرداد 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم مرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم مرداد ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

جدول وقایع هر ماه
مرکز علوم و ستاره شناسی
04 مرداد 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول مرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول مرداد ماه 1395 اینجا کلیک کنید.

جدول وقایع هر ماه
صفحه 1 از 23ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها