مطالب علمی

مرکز علوم و ستاره شناسی
19 مرداد 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم مرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم مردادماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
11 مرداد 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم مرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم مرداد ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
04 مرداد 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول مرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول مرداد ماه 1395 اینجا کلیک کنید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
26 تیر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم تیرماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم تیرماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
13 تیر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم تیرماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم تیرماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
01 تیر 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول تیر ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول تیر ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
19 خرداد 1395
 
 

جدول وقایع نجومی دهه سوم خرداد ماه 95

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم خرداد ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
12 خرداد 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم خرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم خرداد ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
27 اردیبهشت 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول خرداد ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول خرداد ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
12 اردیبهشت 1395
 
 

وقایع نجومی دهه دوم اردیبهشت ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم اردیبهشت ماه 1395اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
30 فروردین 1395
 
 

وقایع نجومی دهه اول اردیبهشت ماه 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول اردیبهشت ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
18 فروردین 1395
 
 

وقایع نجومی دهه سوم فروردین ماه1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم فروردین ماه 1395 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
26 اسفند 1394
 
 

وقایع نجومی دهه اول فروردین 1395

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول فروردین 1395 اینجا کلیک کنید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
26 اسفند 1394
 
 

وقایع نجومی دهه سوم اسفند 1394

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم اسفند ماه 1394 اینجا کلیک نمایید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
03 اسفند 1394
 
 

وقایع نجومی دهه اول اسفند ماه 1394

برای دیدن وقایع نجومی دهه اول اسفند ماه 1394 اینجا کلیک کنید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
20 بهمن 1394
 
 

وقایع نجومی دهه سوم بهمن ماه 1394

برای دیدن وقایع این ماه لطفاً اینجا کلیک کنید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
11 بهمن 1394
 
 

وقایع نجومی دهه دوم بهمن ماه 1394

برای دیدن وقایع نجومی دهه دوم بهمن ماه 1394 اینجا کلیک کنید.

مرکز علوم و ستاره شناسی
04 بهمن 1394
 
 

وقایع نجومی دهه اول بهمن ماه سال1394

وقایع نجومی دهه اول بهمن ماه سال1394

مرکز علوم و ستاره شناسی
14 آذر 1394
 
 

انقلاب زمستانی(شب یلدا) Winter solstice

خورشید در طول دایره البروج به جنوبی ترین نقطه در استوای سماوی می رسد، زمانی که خورشید به این نقطه می رسد برای ساکنان نیمکره شمالی دارای کمترین زاویه ب...

مرکز علوم و ستاره شناسی
14 آذر 1394
 
 

وقایع نجومی دهه سوم آذر ماه

برای دیدن وقایع نجومی دهه سوم آذر ماه کلیک نمایید

صفحه 2 از 23ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها