معرفی کتاب

نجوم دینامیکی

نویسنده: رابرت تی.دیکسون

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

سال انتشار: 1389

ساختار ستارگان و کهکشانها

نویسنده: هاول هاچ

ناشر: گیتاشناسی

سال انتشار: 1368

جهان کوانتومی نوین

نویسنده: تونی هی-پاتریک والترز

ناشر: شرکت سهامی انتشار

سال انتشار: 1386

جهان در پوست گردو ((The Universe in a Nutshell ))

نویسنده: استیون هاوکینگ

ناشر: حریر

سال انتشار: 1383

نجوم به زبان ساده

نویسنده: مایر دگانی

ناشر: موسسه ی جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی

سال انتشار: 1386

1001 حقیقت درباره فضا

نویسنده: کارول استوث و کلینت تویست

ناشر: گیتاشناسی

سال انتشار: