رویدادهای نجومی

رویدادهای نجومی نیمه دوم آذرماه 1400
16 آذر 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم آذرماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، رویدادهای نجومی نیمه دوم آذر ماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم آبان ماه 1400
14 آبان 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم آبان ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، رویدادهای نجومی نیمه دوم آبان ماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول آبان ماه 1400
01 آبان 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول آبان ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،رویدادهای نجومی نیمه اول آبان ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول مهر ماه 1400
01 مهر 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول مهر ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،رویدادهای نجومی نیمه اول مهر ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم شهریورماه 1400
14 شهریور 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم شهریورماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، رویدادهای نجومی نیمه دوم شهریور ماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول شهریورماه 1400
01 شهریور 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول شهریورماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه اول شهریور ماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نیمه دوم مرداد ماه1400
14 مرداد 1400
 
 

رویدادهای نیمه دوم مرداد ماه1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه دوم مرداد 1400را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول مرداد ماه 1400
06 مرداد 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول مرداد ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادها ی نجومی نیمه اول مردادماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم تیر ماه 1400
16 تیر 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم تیر ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، رویدادهای نجومی نیمه دوم تیر ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول تیر ماه 1400
31 خرداد 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول تیر ماه 1400

مرکزعلوم و ستاره شناسی تهران ،رویدادهای نجومی نیمه اول تیر ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی 5 تا 15 خرداد 1400
08 خرداد 1400
 
 

رویدادهای نجومی 5 تا 15 خرداد 1400

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی 5 تا 15 خرداد 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400
21 اردیبهشت 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،رویدادهای نجومی نیمه دم اردیبهشت ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول اردیبهشت ماه  1400
07 اردیبهشت 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول اردیبهشت ماه 1400

مرکزعلوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه اول اردیبهشت ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم فروردین ماه 1400
15 فروردین 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم فروردین ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ،رویدادهای نجومی نیمه دو م فروردین ماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول فروردین 1400
05 فروردین 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول فروردین 1400

مرکز نجوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه اول فرودین ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم اسفند ماه 99
15 اسفند 1399
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم اسفند ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه دوم اسفند ماه 99 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول اسفند ماه 99
04 اسفند 1399
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول اسفند ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه اول اسفند ماه 99را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی از تاریخ 27 دی ماه تا 11 بهمن ماه 99
26 بهمن 1399
 
 

رویدادهای نجومی از تاریخ 27 دی ماه تا 11 بهمن ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی از تاریخ 27 دی ماه تا 11 بهمن ماه 99 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم و سوم بهمن ماه 99
15 بهمن 1399
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم و سوم بهمن ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، رویدادهای نجومی نیمه دوم و سوم بهمن ماه99 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه دوم دی ماه 1399
10 دی 1399
 
 

وقایع نجومی دهه دوم دی ماه 1399

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، وقایع نجومی دهه دوم دی ماه را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
صفحه 1 از 13ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها