رویدادهای نجومی

وقایع نجومی دهه اول دی ماه 1399
02 دی 1399
 
 

وقایع نجومی دهه اول دی ماه 1399

بخش علمی مرکزعلوم و ستاره شناسی تهران ،وقایع نجومی دهه اول دی ماه 99 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه دوم آذر ماه 1399
15 آذر 1399
 
 

وقایع نجومی دهه دوم آذر ماه 1399

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران وقایع نجومی دهه دوم آذر ماه 1399 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه اول آذرماه 1399
01 آذر 1399
 
 

وقایع نجومی دهه اول آذرماه 1399

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، وقایع نجومی دهه اول آذرماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 1399
15 آبان 1399
 
 

وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 1399

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه اول شهریورماه 1399
28 مرداد 1399
 
 

وقایع نجومی دهه اول شهریورماه 1399

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،وقایع نجومی دهه اول شهریور ماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی نیمه دوم مرداد ماه 99
19 مرداد 1399
 
 

وقایع نجومی نیمه دوم مرداد ماه 99

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ،وقایع نجومی نیمه دوم مرداد ماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی دهه سوم تیر ماه 99
23 تیر 1399
 
 

رویدادهای نجومی دهه سوم تیر ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، به نقل از بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، طبق جدولی که به پیوست می باشد، رویدادهای نجومی که در دهه سوم تیر ما...

رویدادهای نجومی
جدول رویدادهای نجومی دهه دوم تیر99
11 تیر 1399
 
 

جدول رویدادهای نجومی دهه دوم تیر99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، به نقل از بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، طبق جدولی که به پیوست می باشد، رویدادهای نجومی که در دهه دوم تیر م...

رویدادهای نجومی
جدول رویدادهای نجومی دهه اول تیر99
09 تیر 1399
 
 

جدول رویدادهای نجومی دهه اول تیر99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، به نقل از بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، طبق جدولی که به پیوست می باشد، رویدادهای نجومی که در دهه اول تیر ما...

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه سوم خرداد99
18 خرداد 1399
 
 

وقایع نجومی دهه سوم خرداد99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، به نقل از بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، طبق جدولی که به پیوست می باشد، رویدادهای نجومی که در دهه سوم خرداد ...

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی دهه دوم خرداد ما ه 99
10 خرداد 1399
 
 

رویدادهای نجومی دهه دوم خرداد ما ه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، به نقل از بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، طبق جدولی که به پیوست می باشد، رویدادهای نجومی که در دهه دوم خرداد ...

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی دهه سوم اردیبهشت99
20 اردیبهشت 1399
 
 

رویدادهای نجومی دهه سوم اردیبهشت99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، به نقل از بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، طبق جدولی که به پیوست می باشد، رویدادهای نجومی که در دهه سوم اردیبه...

رویدادهای نجومی
مقارنه ماه و بهرام
09 دی 1393
 
 

مقارنه ماه و بهرام

پنجشنبه چهارم دی ماه سال 93 خورشیدی از ابتدای طلوع ماه که ساعت 09:35:47 صبح می باشد تا غروب آن که ساعت 20:56:15 شب می باشد ماه و سیاره سرخ بهرام همدیگ...

رویدادهای نجومی
مقارنه ماه و اورانوس
09 آذر 1393
 
 

مقارنه ماه و اورانوس

در تاریخ یازدهم آذرماه سال جاری مقارنۀ ماه و سیارۀ نپتون اتفاق می افتد . ماه با قدر65/12- و با ارتفاع 45 درجه در صورت فلکی ماهی، همچنین اورانو...

رویدادهای نجومی
مقارنه ماه و نپتون
05 آبان 1393
 
 

مقارنه ماه و نپتون

در تاریخ یازدهم آبانماه سال جاری مقارنۀ بسیار زیبای ماه و نپتون اتفاق می افتد . ماه با قدر60/12- و با ارتفاع 45 درجه در صورت فلکی دلو، همچنین پ...

رویدادهای نجومی
مقارنه  عطارد (تیر) و سماک اعزل
05 آبان 1393
 
 

مقارنه عطارد (تیر) و سماک اعزل

در تاریخ سیزدهم آبانماه سال جاری مقارنۀ بسیار زیبای عطارد (تیر) و سماک اعزل اتفاق می افتد . عطارد با قدر68/1- و با ارتفاع 16 درجه در صورت فلکی ...

رویدادهای نجومی
بارش شهابی شکارچی (جباری)
05 آبان 1393
 
 

بارش شهابی شکارچی (جباری)

دنباله دار منشا: دنباله دار هالی تاریخ فعالیت: 10 مهر تا 16 آبان زمان اوج بارش: 29 مهر ماه تعداد بارش در ساعت (ZHR): 20 مختصات نورباران: ب...

رویدادهای نجومی
مقارنه ماه و پلوتو
04 آبان 1393
 
 

مقارنه ماه و پلوتو

در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری مقارنۀ بسیار زیبای ماه و پلوتو(سیاره کوتوله) اتفاق می افتد . ماه با قدر63/11-و با ارتفاع 33 درجه در صورت فلکی قوس ی...

رویدادهای نجومی
مقارنه ي ماه و قلب الاسد
27 مهر 1393
 
 

مقارنه ي ماه و قلب الاسد

در تاریخ بیست و هفتم مهرماه سال جاری مقارنۀ ماه و قلب الاسد اتفاق می افتد . ماه با قدر94/10- و با ارتفاع 33 درجه در صورت فلکی اسد یا شیر، همچنی...

رویدادهای نجومی
مقارنه ماه و خوشه کندو
26 مهر 1393
 
 

مقارنه ماه و خوشه کندو

در تاریخ بیست و پنجم مهرماه سال جاری مقارنۀ بسیار زیبای ماه و خوشه کندو(M45) اتفاق می افتد . ماه با قدر61/11- و با ارتفاع 40 درجه در صورت فلکی ...

رویدادهای نجومی
صفحه 2 از 13ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها