رویدادهای نجومی

مرکز علوم و ستاره شناسی
29 آبان 1390
 
 

بارش شهابی جوزایی

زمان فعالیت بارش:13 آذر-27 آذر زمان اوج بارش:23 آذر تعداد بارش در ساعت (ZHR):100 متغیر مختصات نقطه نوران باران:7 ساعت ،28 دقیقه،33 درجه سرعت اتمسف...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
25 آبان 1390
 
 

بارش شهابی آلفای تکشاخ

زمان فعالیت بارش: 4آذر تا 24آبان زمان اوج بارش: 1آذر تعداد بارش در ساعت(zhr):400-3 متغیر مختصات نقطه باران:7ساعت، 54دقیقه، 1درجه سرعت اتمسفر شهاب...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
15 آبان 1390
 
 

بارش شهابی ثور شمالی(28 مهر الی 19 آذز)

بارش شابی نور شمالی زمان فعالییت بارش: 19آذر_28مهر زمان اوج بارش: 20آبان تعداد بارش در ساعت: (zhr) 5 مختصات نقطه نور باران: 3ساعت، 52دقیقه، 22در...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
15 آبان 1390
 
 

بارش شهابی اسدی(9آذر _15 آبان)

زمان فعالیت بارش: 9آذر _15 آبان زمان اوج بارش : 25 آبان تعداد بارش در ساعت: (zhr) 20 : مختصات نقطه نور باران: 10 ساعت، 8 دقیقه، 22درجه سرعت اتمسف...

رویدادهای نجومی
صفحه 13 از 13ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  بعدی   انتها