مطالب علمی

(آرشیو ماه آبان 1393)

مرکز علوم و ستاره شناسی
19 آبان 1393
 
 

گره صعودی و نزولی

سیارات منظومه شمسی در صفحه ای فرضی به دور خورشید گردش میکنند که به صفحه منظومه شمسی معروف میباشد. مدار زمین با دیگر سیارات منظومه شمسی دقیقاً بر رو...

مرکز علوم و ستاره شناسی
19 آبان 1393
 
 

کشیدگی

فاصله ظاهری سیارات نسبت به خورشید از نگاه ناظر زمینی کشیدگی نام دارد. هنگام مقارنه سیارات با خورشید گرفتگی زاویه کشیدگی صفر است و هنگام مقابله سیار...

مرکز علوم و ستاره شناسی
19 آبان 1393
 
 

حرکت رجوعی و اقامت

مدار سیارات منظومه شمسی کمی از حالت دایره خارج است و بیضی شکل است. سیارات از غرب به شرق حرکت میکنند. گاهی مشاهده می شود که در حرکت ظاهری خود درپه...

مرکز علوم و ستاره شناسی
05 آبان 1393
 
 

اخترنما یا کوازار

در نیه قرن بیستم بدنبال پیمایش های آسمان در طول موجهای رادیویی علاوه بر کشف کهکشانهای رادیویی تعدادی منابع رادیویی نیز کشف شد که منابع رادیویی ستاره گ...

مقارنه ماه و نپتون
05 آبان 1393
 
 

مقارنه ماه و نپتون

در تاریخ یازدهم آبانماه سال جاری مقارنۀ بسیار زیبای ماه و نپتون اتفاق می افتد . ماه با قدر60/12- و با ارتفاع 45 درجه در صورت فلکی دلو، همچنین پ...

رویدادهای نجومی
مقارنه  عطارد (تیر) و سماک اعزل
05 آبان 1393
 
 

مقارنه عطارد (تیر) و سماک اعزل

در تاریخ سیزدهم آبانماه سال جاری مقارنۀ بسیار زیبای عطارد (تیر) و سماک اعزل اتفاق می افتد . عطارد با قدر68/1- و با ارتفاع 16 درجه در صورت فلکی ...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
05 آبان 1393
 
 

نواختر کوتوله

ستاره های متغییر انفجاری که دارای درخشش های ناگهانی دوره ای هستند.این انفجارات مشابه انفجارات نواختری هستند با این تفاوت که دامنه تغییرات قدر آنهاکمت...

مرکز علوم و ستاره شناسی
05 آبان 1393
 
 

غول سرخ

ستاره پس از سپری کردن بیشتر عمر خود در رشته ی اصلی مرحله ی نهایی از نور افشانی خود را به صورت غول سرخ آغاز می کند . ستاره در این مراحل پیشرفته بسیار س...

مرکز علوم و ستاره شناسی
05 آبان 1393
 
 

تابش زمینه

باقیمانده تابش الکترومغناطیس ناشی ازشکل گیری جهان در حادثه بیگ بنگ در حدود 14تا 15 میلیارد سال پیش میباشد.این تابش با نام تابش کیهانی شناخته می شود.ای...

مرکز علوم و ستاره شناسی
05 آبان 1393
 
 

اوج و حضیض

اوج نقطه‌ای از مدار بیضی جسم سماوی شامل سیارک، سیاره و دنباله‌دار که دارای بیشترین فاصله از خورشید است برای زمین در هر سال به این نقطه(اوج) از م...

مرکز علوم و ستاره شناسی
05 آبان 1393
 
 

استقرار سمت ارتفاعی

روشی برای استقرار یک تلسکوپ که در آن برای تعقیب اجرام آسمانی می باشد. تلسکوپ در دو جهت سمت و ارتفاع حرکت می‌کند. استقرار تلسکوپ‌های اولیه مانند تلس...

مرکز علوم و ستاره شناسی
05 آبان 1393
 
 

استوای سماوی

سطح مقطع استوای زمین با کره سماوی.مانند همتای زمینی که زمین را بدو نیمکره شمالی وجنوبی تقسم می کند این خط نیز آسمان را به دو نیمکره شمالی وجنوبی تقسیم...

کرم چاله
05 آبان 1393
 
 

کرم چاله

کرم چاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است.کرمچاله‌ها ساختارهای فضازمانی پل مانندی هستند که دو گستره جدا از یک فضازمان یا دو فضازمان جدا از...

اخبار و مقالات علمی
بارش شهابی شکارچی (جباری)
05 آبان 1393
 
 

بارش شهابی شکارچی (جباری)

دنباله دار منشا: دنباله دار هالی تاریخ فعالیت: 10 مهر تا 16 آبان زمان اوج بارش: 29 مهر ماه تعداد بارش در ساعت (ZHR): 20 مختصات نورباران: ب...

رویدادهای نجومی
دب اصغر
05 آبان 1393
 
 

دب اصغر

دب اصغر یا خرس کوچک صورت فلکی کوچکی در آسمان شمالی (نیم کره شمالی) می‌باشد. این صورت فلکی را هفت اورنگ کِهین هم نامیده‌اند. این صورت فلکی را میتوان به...

ذات‌الکُرسی
05 آبان 1393
 
 

ذات‌الکُرسی

ذات‌الکُرسی از صورت‌های فلکی است که در نیم‌کره شمالی زمین دیده می‌شود،که به شکل Wکنار هم قرار گرفته اند، نیز ستاره قطبی را به ما نشان می دهد.بطوریکه ن...

مقارنه ماه و پلوتو
04 آبان 1393
 
 

مقارنه ماه و پلوتو

در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری مقارنۀ بسیار زیبای ماه و پلوتو(سیاره کوتوله) اتفاق می افتد . ماه با قدر63/11-و با ارتفاع 33 درجه در صورت فلکی قوس ی...

رویدادهای نجومی