مطالب علمی

(آرشیو ماه دی 1390)

مرکز علوم و ستاره شناسی
28 دی 1390
 
 

منشاء خوشه ها چیست؟

تشکیل ستارگان ناشی از تراکم سحابیهای عظیمی است که از مادۀ کافی برای ایجاد صدها یا هزاران ستاره برخوردارند، می توانیم بپذیریم که غالب ستارگان به صورت خ...

مرکز علوم و ستاره شناسی
28 دی 1390
 
 

منظور ما از خوشه ها چیست؟

آسمان در بخشی از نواحی مملو از ستاره است، که به کمک دوربین دوچشمی در میدان دید ما، دست کم دهها ستاره قابل مشاهده است. خوشه پروین از جمله این خوشه هاست...

مرکز علوم و ستاره شناسی
28 دی 1390
 
 

سحابی چیست؟

در بسیاری از نواحی فضای میان ستاره ای  توده های نسبتاً مجتمعی از ماده میان ستاره ای را میتوان یافت ، اینها را سحابی می نامند . سحابی به معنی ابر است. ...

مرکز علوم و ستاره شناسی
25 دی 1390
 
 

مقارنه ماه و سماک اعزل

بامداد 26 دی ماه سال 90 ساعت 4:30 بامداد پدیده زیبای مقارنه ماه و سماک اعزل را قسمت جنوب آسمان مشاهده کنید. هلال ماه کاهنده در صورت فلکی سنبله قرار د...

رویدادهای نجومی
جهان های موازی(2)
25 دی 1390
 
 

جهان های موازی(2)

هفت موضوع قابل پرسش بیشتر طرفداران چند جهانی دانشمندان دقیقی هستند که کاملاً از این مسئله که ما هیچگاه نمی توانیم اطلاعاتی راجع به فرای جهانمان بدست ...

مرکز علوم و ستاره شناسی
25 دی 1390
 
 

سیاره عطارد

مقدمه هشت سیاره منظومه شمسی را می توان به دو گروه متمایز تقسیم کرد:سیارات زمین مانند و سیارات مشتری مانند عطارد،زهره،زمین ومریخ سیارات زمین مانند - ...

مقالات
مرکز علوم و ستاره شناسی
25 دی 1390
 
 

ستارگان دوتایی نزدیک به هم

یک سیستم دوتایی نزدیک به هم, شامل دو ستاره می شود که هر کدام از آنها آن چنان نزدیک به دیگری حرکت می کند که اثر گرانشی آن می تواند تاثیر قابل ملاحضه ای...

مقالات
مرکز علوم و ستاره شناسی
21 دی 1390
 
 

ماه گرفتگی

برای آنکه گرفتگی ماه پیش آید لازم است خورشید،زمین و ماه هر سه در یک صفحه قرار گیرند.در ماه گرفتگی ،مخروط تمام سایه زمین باید ماه را در بر گیرد.اگر سه ...

مرکز علوم و ستاره شناسی
21 دی 1390
 
 

شهابها

شهاب پدیده ای زود گذر است که فقط چند ثانیه دوام می آورد، آنچه که می بینیم در آسمان مثل تیر می گذرد،خود این شی نیست بلکه خط روشنی است که بر اثر عبور جس...

جهان های موازی (1)
21 دی 1390
 
 

جهان های موازی (1)

آیا واقعا جهان های چندگانه وجود دارد؟

مرکز علوم و ستاره شناسی
20 دی 1390
 
 

رویداد های نجومی نیمه اول بهمن ماه 1390

رویداد های نجومی نیمه اول بهمن ماه 1390 بخش علمی مرکز علوم وستاره شناسی تهران

مرکز علوم و ستاره شناسی
20 دی 1390
 
 

شفقهای قطبی

جو زمین غالباً منظره ای واقعی به نام نورهای شمالی یا شفق شمالی (آرورابوریلیس) و نورهای جنوبی شفق جنوبی (آرورا استرالیس) ایجاد می کند. در چنین مواردی، ...

مرکز علوم و ستاره شناسی
20 دی 1390
 
 

چرا آسمان آبی است؟

رنگ آسمان ناشی از این واقعیت است که نور با ذراتی که با آنها برخورد می کند (در این مورد مولکولهای گازی که جو زمین را تشکیل می دهند) برهمکنش دارد. اثر ا...

مرکز علوم و ستاره شناسی
13 دی 1390
 
 

رویداد نجومی دهه سوم دی ماه سال 1390

رویداد نجومی دهه سوم دی ماه سال 1390 بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

مرکز علوم و ستاره شناسی
13 دی 1390
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم دی ماه

رویدادهای نجومی نیمه دوم دی ماه بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

مرکز علوم و ستاره شناسی
11 دی 1390
 
 

بارش شهابی مختصر و زیبایQuadrantid چهارم ژانویه

بارش  شهابی Quadrantid که کمتر شناخته شده ،یک نوع بارش است که بعد از انقراض یک صورت فلکی نام گرفته است.برای علاقمندان شانس استثنایی را بوجود آورده تا ...

رویدادهای نجومی
کره ماه 2
03 دی 1390
 
 

کره ماه 2

ماهها الف)ماه نجومی ب)ماه خورشیدی یک ماه نجومی مدت زمانی است که کره ی ماه با در نظر گرفتن ستارگان ثابت در آسمان،یکبار به دور کره زمین می چرخد.بدین...

مقالات