مطالب علمی

(آرشیو ماه فروردین 1391)

مرکز علوم و ستاره شناسی
30 فروردین 1391
 
 

بارش شهابی شلیاقی22 آوریل( 91/2/3)

زمان فعالیت بارش: 6اردیبهشت _28فروردین زمان اوج بارش : 3 اردیبهشت تعداد بارش در ساعت: (zhr) :18 سرعت اتمسفر شهاب ها: 49کیلومتر در ثانیه

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 فروردین 1391
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول اردبهشت ماه 1391

رویدادهای نجومی نیمه اول اردبهشت ماه 1391

مریخ(2)
29 فروردین 1391
 
 

مریخ(2)

زمین وبهرام این تصویر مرکب زمین وبهرام به این منظور ایجاد شده که بیننده این فرصت را دهد که فهم بهتری از اندازه های نسبی دو سیاره بدست آورد. اساس علم...

مریخ(1)
26 فروردین 1391
 
 

مریخ(1)

ابرهای آب یخ زده سفید و طوفانهای نارنجی رنگ چرخان گرد و غبار در بالای یک سرزمین غبارگرفته زنده بهرام را به شکل یک سیارۀ پویا در این منظره از بهرام که ...

مرکز علوم و ستاره شناسی
21 فروردین 1391
 
 

وقایع نجومی دهه سوم فروردین ماه سال 1391

وقایع نجومی دهه سوم فروردین ماه سال 1391

مرکز علوم و ستاره شناسی
21 فروردین 1391
 
 

حرکات زمین

الف:زمین به دور محورش دوران می کند(روزی یک بار). ب:محور زمین بر گرد خورشید می گردد(سالی یک بار). پ:محور زمین حرکتی تقدیمی دارد. ت:محور زمین حرکتی ت...

مقالات
مرکز علوم و ستاره شناسی
16 فروردین 1391
 
 

مقارنۀ سماک اعزال وسیارۀ زحل (16/1/91 )

در روز شانزدهم فروردین ماه ، مقارنۀ ستارۀ سماک اعزال وسیارۀ کیوان (زحل) بعداز غروب آفتاب از ساعت9 شب تا 6 صبح روز بعد قابل رویت می باشد. فاصلۀ بین این...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
16 فروردین 1391
 
 

مقارنۀ قلب الاسدومریخ (16/1/91 )

در روز شانزدهم فروردین ماه  مقارنۀ قلب الاسد از صورت فلکی شیر(اسد) ومریخ بعد ازغروب آفتاب تا حدود ساعت 4 شب در تهران قابل رویت می باشدر این مقارنه ستا...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
15 فروردین 1391
 
 

مقارنۀ ناهید وخوشۀ پروین (15/1/91 )

در تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال 1391 مقارنۀ بسیار زیبای سیارۀ  ناهید وخوشۀ پروین اتفاق می افتد . علاقه مندان برای رصد این واقعۀ نجومی زیبا می توانند ...

رویدادهای نجومی