مطالب علمی

حرکات زمین

الف:زمین به دور محورش دوران می کند(روزی یک بار).

ب:محور زمین بر گرد خورشید می گردد(سالی یک بار).

پ:محور زمین حرکتی تقدیمی دارد.

ت:محور زمین حرکتی ترقصی دارد(رقص محوری).

ث:خورشید،به همراه زمین وسیارات دیگر،درجمع خوشۀ محلی ستارگان با سرعت 20 کیلومتر در ثانیه به سمت ستارۀ نسرواقع حرکت می کند.

ج:خوشۀ محلی ستارگان با سرعتی در حدودچند صد کیلومتربرثانیه بر گرد مرکز کهکشان ما می گردد.

آزمایش های زیادی دال برآن اند که  زمین حول محورش می چرخد. از قاطع ترین آنها آزمایشی است که ژ.ب.ل.فوکو فیزیکدان فرانسوی در 1851 طرح کرد. در این آزمایش ، دوران زمین به طور مستقیم مشاهده می شود. بنا بر نظریه ای که آزمایش برآن مبتنی است آونگی که به آزادی نوسان می کند؛ صفحه نوسانش را حفظ می کند یعنی اگر آونگ نوسان را در امتداد شمال -جنوب آغاز کند همچنان در آن امتداد نوسان خواهد کردتا مقاومت هوا یا اصطکاک آن را به حالت سکون درآورد.

چند اثر مستقیماً معلول چرخش زمین اند:

آ.توالی روز وشب.هر نقطه از زمین متناوباً روبه خورشید(روز) می کندیا پشت به آن (شب) می دارد.

ب.صلب بودن محور. محور زمین زاویۀ میل خود رابا صفحۀ مدارش حفظ می کندوپیوسته رو به سوی ستارۀ جدی است. از این لحاظ زمین چرخان شباهت بسیار به یک ژیروسکوپ چرخان دارد. محور زمین نیز مانند محور ژیروسکوپ دارای حرکتی تقدیمی است.

پ. هر جسمی بر روی زمین یک نیروی گریز از مرکز وارد می آید که در استوا بیشترین مقدار را دارد و درقطب صفر است . در نتیجه وزن اجسام در قطب بیشتر است تا در استوا.( این اختلاف جرم بسیار کوچک است وبیشتر از لحاظ علمی مور توجه است)

ت.پخ بودن زمین در قطب ها احتمالاًمعلول این چرخش در زمانی بوده است که سطح زمین هنوز حالتی مایع یا شکل پذیر داشته است.

این کره، اندکی در قطب ها پخ است:قطر قطبی زمین40 کیلومتر کمتر از قطر آن در استوا است.

پخ بودن زمین،تا اندازه ای علت تغییر وزن اجسام با عرض جغرافیایی به شمار می رود. چون جسمی که در قطب باشد به مرکز زمین نزدیک تر است، وزن آن بیشتر است. تفاوت وزن از استوا تا قطب در حدود نیم درصد است.

در این مورد هم ما حرکت واقعی را نمی بینیم، بلکه حرکت ظاهری خورشید را می بینیم که به نظر می رسد که در یک سال یک بار به دور زمین می گردد. این مدار ظاهری خورشید، دایرة البروج نامیده می شود. نواری به عرض 8 درجه در هر سوی دایرة البروج را منطقةالبروج می خوانند.دروازۀ صورت برجستۀ فلکی (بروج دوازده گانه) بر این نوار قرار دارندکه خورشید ر حرکت ظاهری خود هر سال یک بار از آنها می گذرد. این صورت ها عبارت اند از: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد،سنبله، میزان، عقرب،قوس، جدی، دلو وحوت.

از این حرکت ظاهری خورشیدبه دور زمین برای تعریف "سال" استفاده می شود.سال مدت زمانی است که طول می کشد تا خورشید یک دور کامل از میان ستارگان بگذرد واین سال نجومی است نه سالی که معمولاً در نظر داریم وسال اعتدالی نامیده می شود وبیست دقیقه کوتاهتر از سال نجومی است. 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.