Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

مقالات

(آرشیو ماه بهمن 1390)

سیاره زهره(ناهید)
مقدمه زهره از بسیاری جهات شایان توجه است: الف.به جز خورشید و ماه و ستاره های دنباله دار بسیار نادر،پرنورترین جرم آسمانی است.وقتی که در حد اعلای روشنی است ،به هنگام روز دیده می شود و در تاریکی شب از ... ضمیمه »
سیاره مریخ
اطلاعات اساسی فاصله تاخورشید :    کم ترین:000000 207کیلومتر    میانگین :،228000000کیلومتر    بیشترین : 248000000کیلومتر خروج ازمرکز:09ر0 زاویه میل مداربا دایره البر... ضمیمه »
سیاره اورانوس
اطلاعات اساسی فاصله از خورشید: کمترین       000،000،730،2 میانگین    000،000،870،2 بیشترین   000،000،000،3 خروج از مرکز مدار:   04... ضمیمه »
اطلاعات اساسی فاصله از خورشید کمترین       1،348،000،000 کیلومتر میانگین      1،427،000،000 کیلومتر  بیشترین    1،506،000... ضمیمه »
نبود مدرک هر چند که مباحث نظری کمبود دارند، کیهانشناسان همچنین آزمونهای تجربی گوناگونی را برای جهانهای موازی پیشنهاد داده اند.تابش پس زمینه ی میکروموج کیهانی ممکن است نشانه هایی از جهانهای حبابی دیگر... ضمیمه »
مرکز علوم و ستاره شناسی تهران وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران، با هدف آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، دانش پژوهان و عموم مردم با علوم پایه، پایه گذاری شده و دانش پژوهان و دانشجویان بسیاری در این مجموعه حضور فعال و کارآمد دارند. این مرکر سالانه میزبان هزاران نفر از علاقه مندان در زمینه های مختلف علمی و نجومی می باشد.

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
 96027012 (تلفن مرکز)

96027659 (بازدید)

96027653 (آموزش)

96027657 (روابط عمومی)
info@sactehran.ir

Asset 1 Asset 2 Asset 3