Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

مقالات

(آرشیو ماه فروردین 1391)

مریخ(3)
آب وهوا ضمیمه »
مریخ(2)
زمین وبهرام این تصویر مرکب زمین وبهرام به این منظور ایجاد شده که بیننده این فرصت را دهد که فهم بهتری از اندازه های نسبی دو سیاره بدست آورد. اساس علمی برنامۀ کاوش بهرام برنامۀ کاوش بهرام یک برنامه &... ضمیمه »
مریخ(1)
ابرهای آب یخ زده سفید و طوفانهای نارنجی رنگ چرخان گرد و غبار در بالای یک سرزمین غبارگرفته زنده بهرام را به شکل یک سیارۀ پویا در این منظره از بهرام که واضحترین تصویر بدست آمده توسط یک تلسکوپ زمینی تا ب... ضمیمه »
الف:زمین به دور محورش دوران می کند(روزی یک بار). ب:محور زمین بر گرد خورشید می گردد(سالی یک بار). پ:محور زمین حرکتی تقدیمی دارد. ت:محور زمین حرکتی ترقصی دارد(رقص محوری). ث:خورشید،به همراه زمین وسیا... ضمیمه »
مرکز علوم و ستاره شناسی تهران وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران، با هدف آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، دانش پژوهان و عموم مردم با علوم پایه، پایه گذاری شده و دانش پژوهان و دانشجویان بسیاری در این مجموعه حضور فعال و کارآمد دارند. این مرکر سالانه میزبان هزاران نفر از علاقه مندان در زمینه های مختلف علمی و نجومی می باشد.

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
 96027012 (تلفن مرکز)

96027659 (بازدید)

96027653 (آموزش)

96027657 (روابط عمومی)
info@sactehran.ir

Asset 1 Asset 2 Asset 3