اخبار و مقالات علمی

اخبار و مقالات علمی

مرکز علوم و ستاره شناسی
17 تیر 1391
 
 

انبساط جهان

آنگاه به خلقت آسمان پرداخت كه آن دودي بود. به آن و به زمين فرمود: به وجود آييد، خواه به شوق يا به اكراه! آنها گفتند: ما از روي طاعت مي شتابيم. آن گاه ...

اخبار و مقالات علمی
تلسکوپ های شکستی و کاربردهای آن
14 تیر 1391
 
 

تلسکوپ های شکستی و کاربردهای آن

بیشتر اطلاعاتی که از ستارگان داریم از نوری بدست آمده که از آنها به زمین می رسد. تحلیل جزییات این نور، اطلاعات مربوط به مواد شیمیایی موجود در ستاره، ...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
11 تیر 1391
 
 

انبساط جهان

آنگاه به خلقت آسمان پرداخت كه آن دودي بود. به آن و به زمين فرمود: به وجود آييد، خواه به شوق يا به اكراه! آنها گفتند: ما از روي طاعت مي شتابيم. آن گاه ...

اخبار و مقالات علمی
ماهواره WMAP
05 تیر 1391
 
 

ماهواره WMAP

« باور نکردنی!»، «لحظه ای تاریخی! »، این ها برخی از کلمات بودند که در فوریه سال 2003 از زبان متخصصین محتاط فیزیک نجومی، در توص...

اخبار و مقالات علمی
شكل گيري ستارگان
05 تیر 1391
 
 

شكل گيري ستارگان

پروردگار شما آن خدايي است كه آسمانها و زمين را در شش روز خلق كرد، آنگاه بخلقت عرش پرداخت، روز را به پرده شب درپوشاند كه با شتاب در پي آن پويد و خورشيد...

اخبار و مقالات علمی
حرکت ستارگان
03 تیر 1391
 
 

حرکت ستارگان

پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز خلق کرد آنگاه بخلقت عرش پرداخت، روز را به پرده شب در پوشاند که با شتاب در پی آن پوید و خورشید...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
24 خرداد 1391
 
 

روشهای اخترشناسی

خداوند نور ( وجود بخش ) آسمانها و زمین است داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه ای که از تلألؤ آن گویی ستاره ای...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
21 خرداد 1391
 
 

کهکشانها چیستند؟

جهان، ازکهکشانها که توده های بسیار بزرگی از ستارگان، گاز و غبار هستند، تشکیل یافته است. کهکشانها که چندین میلیون تا هزاران میلیارد ستاره را در بر می گ...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
21 خرداد 1391
 
 

غول سرخ چیست؟

ستاره ، پس از سپری کردن بیشتر عمر خود در رشتۀ اصلی، مرحله ای نهایی ازنورافشانی خود را به صورت غول سرخ آغاز می کند. اطلاق چنین عنوانی، ناشی از این واقع...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
21 خرداد 1391
 
 

ویژگی های کوتوله های سفید

و نشانه هایی ( در زمین مانند کوهها و دریاها و رودها و جنگلها مقررر داشت ) و آنان به ستارگان( در شبها ) هدایت یابند. (سوره نحل – آیۀ 16)

اخبار و مقالات علمی
قمرهای گالیله ای
31 اردیبهشت 1391
 
 

قمرهای گالیله ای

قمرهای گالیله ای برای دانشمندانی که می کوشند تا رمز منشا و تاریخچۀ منظومه شمسی را بگشایند، بسیار مورد توجه است. عجیب ترین واقعیت درباره اقمار گالیله ا...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
21 فروردین 1391
 
 

حرکات زمین

الف:زمین به دور محورش دوران می کند(روزی یک بار). ب:محور زمین بر گرد خورشید می گردد(سالی یک بار). پ:محور زمین حرکتی تقدیمی دارد. ت:محور زمین حرکتی ت...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
24 اسفند 1390
 
 

چگونه سیستم جهانی زمین در حال تغییر است؟

زمین در حال حاضر در یک دورۀ گرم شدن است. درطول قرن گذشته، میانگین دمای زمین حدود1/1درجۀ فار نهایت(6/0درجه سانتی گراد) بالا رفته است. دردو دهۀ اخیرآهنگ...

اخبار و مقالات علمی
 سیاره ی نپتون
17 اسفند 1390
 
 

سیاره ی نپتون

اطلاعات اساسی فاصله از خورشید: کمترین000 ،000 ، 445 ، 4 کیلومتر میانگین 000 ،000 ،495، 4 کییلومتر بیشترین000،000،545،4 خروج از مرکز مدار: 011 ر0...

اخبار و مقالات علمی
سیاره زهره(ناهید)
01 اسفند 1390
 
 

سیاره زهره(ناهید)

مقدمه زهره از بسیاری جهات شایان توجه است: الف.به جز خورشید و ماه و ستاره های دنباله دار بسیار نادر،پرنورترین جرم آسمانی است.وقتی که در حد اعلای روشن...

اخبار و مقالات علمی
سیاره مریخ
01 اسفند 1390
 
 

سیاره مریخ

اطلاعات اساسی فاصله تاخورشید : کم ترین:000000 207کیلومتر میانگین :،228000000کیلومتر بیشترین : 248000000کیلومتر خروج ازمرکز:09ر0 زاویه م...

اخبار و مقالات علمی
سیاره اورانوس
30 بهمن 1390
 
 

سیاره اورانوس

اطلاعات اساسی فاصله از خورشید: کمترین 000،000،730،2 میانگین 000،000،870،2 بیشترین 000،000،000،3 خروج از مرکز مدار: 046ر0 زاویه میل ...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
15 بهمن 1390
 
 

سیاره زحل

اطلاعات اساسی فاصله از خورشید کمترین 1،348،000،000 کیلومتر میانگین 1،427،000،000 کیلومتر بیشترین 1،506،000،000 کیلومتر خروج از مرک...

اخبار و مقالات علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
25 دی 1390
 
 

سیاره عطارد

مقدمه هشت سیاره منظومه شمسی را می توان به دو گروه متمایز تقسیم کرد:سیارات زمین مانند و سیارات مشتری مانند عطارد،زهره،زمین ومریخ سیارات زمین مانند - ...

اخبار و مقالات علمی
صفحه 7 از 8ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  بعدی   انتها