مطالب علمی

چگونه سیستم جهانی زمین در حال تغییر است؟

زمین در حال حاضر در یک دورۀ گرم شدن است. درطول قرن گذشته، میانگین دمای زمین حدود1/1درجۀ فار نهایت(6/0درجه سانتی گراد) بالا رفته است. دردو دهۀ اخیرآهنگ گرم شدن جهان ما شتاب گرفت ودانشمندان پیش بینی می کنند که کره به گرم شدن خود در طول قرن 21  ادامه خواهد داد. آیا اینگونه گرم شدن یک دلیل برای نگرانی است؟ از همۀ اینها گذشته، جهان ما شواهدی از دورۀ گرمای خیلی زیاد، مثل دوران عصر دایناسورها را نشان داده است. زمین همین طور تعداد زیادی عصر یخبندان در دوره های تقریباً 11000 ساله برای برای حداقل یک میلیون سال به خود دیده است. بنابراین شاید تغییر تنها چیز ثابت در تاریخچۀ5/ 4میلیارد سالی زمین باشد. دانشمندان به این نکته توجه می کنند که دو نوع جدید ومتفاوت از تحول در  تغییر آب وهوای امروز وجود دارند: 1- کره با آهنگی سریع تر از هر آهنگی که تا به حال داشته در حال گرم شدن است. و2- انسانها دلیل اصلی گرم شدن زمین هستند. از زمان انقلاب صنعتی که اواسط قرن نوزدهم میلادی شروع شد انسان ها به قدرت نیروی زمین شناختی به صورت توانایی ما برای تغییر محیط زیست زمین وتأثیر بر سیستم آب وهوای آن دست یافته اند.

از سال 1900 ، جمعیت انسانها دو برابر شدو سپس دوباره دو برابر شد. امروز بیش از5/ 6 میلیارد نفر در جهان ما سکنی گزیده اند. با افزایش مقدار نفت وزغال سنگی که سوزانده می شود، ما سطح دی اکسید کربن موجود درجو را تا 30 درصد رساندیم. دی اکسیدکربن یک "گازگلخانه ای" بوده که گرما را در نزدیکی سطح حفظ می کند. انسانها همینطور بر روی سیستم آب وهوای زمین به روشهای دیگر تأثیر گذاشته اند. برای مثال ما تقریبأ 40 درصد سرزمینهای قابل سکونت را تغییر داده ایم تا مزرعه های کشاورزی، شهرها، چراگاه چارپایان وغیره را بسازیم. ما همچنین آلودگی خاصی (به نام آریزول) را درجو رها کردیم. تغییر دادن سطح زمین و وارد کردن آریزولها جو می تواند پوشش ابری را هم کاهش وهم افزایش دهد. بنابراین، علاوه بر بالا بردن میانگین دمای جهانی، انسانها همچنین بر الگوهای بارندگی وخشکسالی در اطراف جهان تأثیر می گذارند. در حالی که دانشمندان مدارک مهمی در مورد چنین تأثیرهای انسانی دارند، داده ها وتحقیقات بیشتری مورد نیاز است، تا تأثیر ما بر روی سیستم آب وهوای جهان ما بهتر فهمیده ومحاسبه شود. 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.