مطالب علمی

(آرشیو ماه اردیبهشت 1391)

مرکز علوم و ستاره شناسی
16 اردیبهشت 1391
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم اردبهشت ماه 1391

وقایع نجومی نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 1391 برای دیدن رویدادها لطفا اینجا کلیک کنید

مرکز علوم و ستاره شناسی
04 اردیبهشت 1391
 
 

سیارۀ ناهید در درخشنده ترین حالت خود با قدر 5/4

روز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه سیارۀ ناهید در درخشنده ترین حالت خود با قدر 5/4- خواهد بود. سیارۀ ناهید بعد از غروب خورشید در افق جنوب غربی تا تقریبا...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
04 اردیبهشت 1391
 
 

سیارۀ ناهید بزرگترین منطقۀ اطراف خود را درخشان و نورانی می کند

در روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه سیارۀ ناهید بزرگترین منطقۀ اطراف خود را درخشان و نورانی می کند. سیارۀ ناهید بعد از غروب خورشید در افق جنوب غربی تا ت...

رویدادهای نجومی
مرکز علوم و ستاره شناسی
04 اردیبهشت 1391
 
 

ناهید در بزرگترین فاصلۀ زاویه ای (مِیل) شمالی در طول سال

در روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ناهید در بزرگترین فاصلۀ زاویه ای (مِیل) شمالی در طول سال، در طول چرخۀ 8 سالۀ خود و در طول چندین قرن می باشد. این فاصله بر...

رویدادهای نجومی