اخبار

نخستین آزمایش های پروژه LADEE کامل شد

فضاپیمای کاوشگر جو ماه و غبار محیط  اطراف آن (LADEE) حالا در یک مدار بیضی حول زمین است، که این شروع سفر آن به سمت ماه می باشد.

بعد از یک پرتاب تماشایی، فضاپیمای LADEE توسط ابزار پرتاب Minotaur V داخل یک مدار بیضی حول زمین قرار گرفت کهاین به عنوان شروع سفر آن به ماه می باشد. بعد از تعمیر تعدادی از نقص های مجموعه محافظت به منظور فعال سازی چرخ های واکنشی، کنترلگرهای ماموریت در مرکز تحقیق آمِس ناسا در مافِت فیلد کالیفرنیا به طور موفقیت آمیزی فاز نخست آزمایش سامانه ها راکامل نمودند و همه چیز تا به حال خوب به نظر می رسد. این آزمایش شامل فعالیتهای مسافت یابی، پیگردی مسیر و بدست آوری فضاپیما توسط تمامی ایستگاه های سطحی می باشد.سامانه پیشران نیز به منظور تغییر دادن اندازه حرکت فعال بود ، این به این معناست که چرخش این فضاپیما و چرخشهای چرخ واکنش با هم تا یک حالت صوری کاهش یافتند.

LADEE در حال حاضر به خوبی کار می کند و مسیر آن به سمتماه خوب می باشد. فضاپیمای LADEE در حال حاضر در یک مدار بیضوی دورزمین در حدود ارتفاع 260000 کیلومتری می باشد. کنترلگرهای ماموریت حالا در حالانجام یک فاز آزمایشی توسعه یافته می باشد که شامل راهنمایی، هدایتگری و شناساییکنترل، آزمونهای سامانه کنترل واکنش و تنظیم کنترلگرهای نصب شده روی فضاپیما میباشد.

در ساعت  a.m. PDT9:30 سه شنبه 19 شهریور این فضا پیما در بالاترین نقطه در مدارفعلی (نقطه اوج) بود. بعد از آن این فضاپیما در ساعت a.m. PDT 9:38 جمعه 22 شهریور به پایینبرگشته و به نزدیکترین نقطه به زمین (نقطه حضیض) می رسد که در این مکان یک احتراقموتور رخ می دهدتا آن را به مدارش منتقل نماید.

LADEE با دوتای دیگراز این مدارهای بیضوی ادامه خواهد داد تا اینکه به دور ماه جذب گردد و نخستیناحتراق در زمان ورود مدار ماه (LOI-1) را در یکشنبه 14 مهر ماه انجامدهد. بعد از آن فضاپیما در مدار ماه            می باشد. این احتراق LOI یکی از بحرانی ترین فازهایماموریت می باشد چون بدون کار کردن آن فضاپیما داخل مدار ماه قرار نمی گیرد. 


برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.