اخبار

كاوشگر بهرام ناسا نخستين نمونه هاي خاك بهرام را به طور كامل تحليل نمود

اين نقشه نشان مي دهد كه كاوشگر كنجكاوي بهرام ناسا از زمان فرود در منطقه اي كه بعداً "فرودگاه برد بري" ناميده شد و بعد سفر به سمت منطقه اي نزديك به"نقطه درياچه" 519 متر در كل حركت نموده است.

عنصرهاي حاوي آب و گوگرد و كلر در ميان ساير اجزا در نمونه هايي كه بازوي كنجكاوي به آزمايشگاه تحليلي داخل كاوشگر تحويل داد نمايان شد.

تشخيص اين عنصرها در طول مرحله نخست ماموريت قابليت آزمايشگاه براي تحليل نمونه هاي خاك و صخره گوناگون را در طول دو سال آينده نشان مي دهد. دانشمندان نيز به قابليتهاي ابزارهاي كاوشگر اطمينان پيدا نمودند.

كنجكاوي نخستين كاوشگر بهرام است كه قادر به نمونه برداري از خاك براي تحليل با ابزارها مي باشد. نمونه مشخص خاك از يك لايه شن و خاك بادي به نام"راكنست" مي باشد. اين منطقه در يك قسمت نسبتاً مسطح از دهانه كرتر قرار دارد كه هنوز چندين مايل از مقصد اصلي كاوشگر بر روي دامنه كوه شارپ فاصله دارد. آزمايشگاه كاوشگر شامل تحليلگر نمونه در بهرام(SAM) و ابزار كاني شناسي-شيمي(CheMin) مي باشد. SAMاز سه روش براي تحليل گازهاي بدست آمده از شن و خاك زمانيكه آنها در يك اجاق كوچك گرم       مي شوند استفاده نمود.يك كلاس از عنصرها كه SAM به دنبال آن است تركيبهاي ارگانيك شيميايي حاوي كربن است كه مي توانند اجزايي براي حيات باشند.

آزمون CheMin از نمونه هاي راكنست، تركيبي پيدا نمود كه نيمي از آن مواد معدني عادي آتشفشاني و نيم ديگر مواد غير كريستالي مانند شيشه مي باشد.SAM اطلاعاتي راجع به اجزاي موجود با غلظت خيلي كمتر و نسبتهاي ايزوتوپي اضافه نمود. ايزوتوپها شكلهاي متفاوت يك عنصر يكسان مي باشند و مي توانند سرنخهايي در مورد تغييرهاي محيطي فراهم نمايند. آب ديده شده توسط SAM اين معنا را نمي دهد كه لايه سطحي مرطوب است. مولكولهاي آبي كهبه دانه هاي شن يا خاك متصل شده اند نامعمول نيستند اما ميزان ديده شده بالاتر از ميزان پيش بيني شده بود.

تصوير بردار MAHLI بر روي كاوشگر كنجكاوي بهرام تصويرهاي از نزديك شنها در لايه بادي راكنست را بدست آورد كه طبيعت ماده اي كه كاوشگر، نمونه برداري و غربال نموده و به آزمايشگاه CheMin و تحليلگر نمونه در بهرام (SAM) در اكتبر و نوامبر 2012 تحويل داد را ثبت مي كند.

پروژهMSL ناسا در حال استفاده از كنجكاوي براي تخمين اينكه آيا منطقه هاي موجود در دهانه گيل تا به حال شرايط محيطي مناسب براي ميكروبها را  داشته يا نه مي باشد.

براي اطلاعات بيشتر در مورد كنجكاوي و ساير ماموريتهاي بهرام آدرس زير را ببينيد:

http://www.nasa.gov/mars


  • كاوشگر بهرام ناسا نخستين نمونه هاي خاك بهرام را به طور كامل تحليل نمود
  • كاوشگر بهرام ناسا نخستين نمونه هاي خاك بهرام را به طور كامل تحليل نمود

برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.