مطالب علمی

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی کلی  26 می  2021 به عبارتی 5 خرداد 1400  که این رویداد یک ابرماه است، یعنی ماه در حالت حضیض مداری خود قرار دارد(نزدیکترین فاصله از زمین).انتظار می رود این ماه گرفتگی حدود 14 دقیقه طول بکشد. در ایران این ماه گرفتگی قابل رویت نیست، در مناطقی از جهان از جمله بخش های غربی آمریکای شمالی و جنوبی، نیوزلند، اقیانوس آرام، استرالیا و جنوب شرقی آسیا قابل مشاهده می باشد.

ماه گرفتگی چه زمانی روی می دهددر ماه گرفتگی لازم است خورشید،زمین و ماه هر سه در یک صفحه قرار گیرند. و مخروط سایه زمین ماه را در بر گیرد. گرفتگی ماه در حالت مقابله یعنی در فاز بدر صورت می گیرد. مدار حرکت ماه بدور زمین در حدود 5 درجه و 9 دقیقه نسبت به سطح دایره البروج (سطح مدار زمین)متمایل است.در نتیجه ماه گرفتگی فقط وقتی وقوع می یابد ماه بدر در یکی از دو گروه قرار می گیرد.

در هنگام خسوف ماه،اول وارد قسمت نیمسایه زمین میشود.در این حالت چنانچه ناظری در ماه باشد خواهد دید که قسمتی از قرص خورشید توسط زمین پوشانده شده است.تشخیص گرفتگی ماه در نیمسایه زمین مشکل است.وقتی که گرفتگی ماه در نزدیکی یکی از گره های آن صورت گیرد ممکن است گرفتگی آن جزئی و یا کلی باشد، گرفتگی ماه وقتی جزئی است که قسمتی از کره ماه داخل قسمت تمام سایه زمین گرددو هنگامی کلی است که تمام کره ماه داخل قسمت تمام  سایه زمین شود.

در خسوف کلی ،قرص ماه با روشنی کمی قابل دیدن است چه مقداری از نور خورشید پس از شکست در اتمسفر زمین ،به رویه ماه رسیده،موجب روشن شدن آن به مقدار کم می گردد.از آنجائیکه اتمسفر زمین نور قرمز را بیشتر از نور آبی از خود عبور می دهد لذا سطح ماه به هنگام گرفتگی کامل قرمز رنگ می شود.

 

  

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.