مطالب علمی

رویت هلال ماه شوال و پایان ماه مبارک رمضان

با توجه به اینکه ماههای قمری براساس رویت هلال ماه بوده ومراسم دینی مسلمانان هم بر پایه ماههای قمری انجام می گیرد رویت هلال ماه نو دارای اهمیت زیادی است.
عوامل موثر دررويت هلال ماه:
حدماه وقتی بین زمین وخورشید، قرارداشته وتمام سطح ماه که رو به زمین است تاریک میباشد. باجابه جاشدن ماه درمدارخودرفته رفته بخشي ازآن ازخورشيدنورميگيردوهلال ماه تشكيل ميشود. باحداقل7 درجه جدایی زاویه ای ماه ازخورشیدکه حددانژون(اخترشناس فرانسوی، آندره دانژون) نامیده می شود، اولین و نازکترین هلال تشکیل شده و کم کم هلال قابل مشاهده خواهد بود.تا زماني كه جدايي زاويه بين ماه و خورشيد به 7 درجه نرسيده است هلال ماه تشكيل نمي شود، هرچه سن هلال ماه بيشترباشد،رويت آن آسانتراست.
با افزابش سن هلال،سطح درخشان آن بيشترميشود. علاوه براین عوامل دیگری ازجمله
مدت مكث : هلال هاي شامگاهي پس از غروب خورشيد، غروب مي كنند. فاصله زماني بين غروب خورشيد و غروب ماه را مدت مكث ميگويند. هر چه مدت مكث بيشتر باشد ماه مدت بيشتري در آسمان است و آسمان تاريك تر ميشود و امكان رويت فراهم مي شود.
زمان غروب خورشيد : چون هلال ماه شامگاهي پس از غروب خورشيد مشاهده مي شود.هر چه خورشيد ديرتر غروب كند، سن و جدايي زاويه اي هلال افزايش مي يابد. بنابراين هر چه به سمت نواحي غربي برويم شرايط رويت هلال بهتر مي شود.
فاصله ماه از زمين : از آنحاييكه مدار ماه به دورزمين بيضي است بنابراين مطابق قانون دوم كپلر سرعت گردش ماه به دور زمين ثابت نيست.اگر مقارنه زماني اتفاق بيافتد كه ماه در حوالي حضيض مدارش باشد با سرعت بيشتري ازخورشيد فاصله مي گيرد و جدايي آن سريع تر افزايش مي يابد. چنين هلالي در مقايسه باهلال ماه هم سن كه در اوج است به مراتب راحت تر رويت مي شود.
اگر هلال ماه در شامگاه روز29ام ماه مبارک رمضان رويت شود، آن ماه به پايان رسيده است و روز بعد از آن، اول ماه شوال خواهد بود ولي اگر هلال ماه درشامگاه روز 29 ام رويت نشود ماه 30 روزه خواهد بود.
  

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.