مطالب علمی

Eta Aquarid meteor shower بارش شهابی اتای دلوی

بارش شهابی اتای دلوی بین 30فروردین ماه و 7خرداد ماه فعال است که در15 اردیبهشت ماه به اوج فعالیت خود می‌رسد؛ کانون این بارش در صورت فلکی دلو واقع شده است.این بارش توسط بقایای دنباله دار هالی ایجاد شده است،هنگامی‌که زمین ازمیان جریان این ذرات عبورمی‌کند،جوسیارهم اذرات غبارراسوزانده وردیازنور شهاب ایجاد می‌شود.تعداد بارش در یک ساعت(ZHR)، 50 بارش اتایدلوی پیش بینی می شود، این صورت فلکی یکی از صورت فلکی های دایره البروج است که در سمت راست صورت فلکی حوت قرار دارد.شرایط نسبتاًمناسبی برای مشاهده این رویداد نجومی می باشد؛ چون هلال آخرماه قمری را در آسمان خواهیم داشت.
بهترین زمان مشاهده این بارش
بهترین زمان برای دیدن هر چیزی در آسمان شب، زمانی است که آسمان تاریک تر است.برای مشاهده بارش، این معمولاً ساعات اولیه صبح اتفاق می افتد، این بارش شهابی ساعت 5:00- 4:30 بامداد 15اردیبهشت ماه، سمت شرق و جنوب شرق آسمان می باشد، این تعدادبارش درشهرهایبزرگ به دلیل آلودگی هواونورهای شدید، مشاهده تعداد کمی از شهاب ها را میسر خواهد بود.


  

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.