مطالب علمی

رویدادهای نجومی دهه سوم فروردین99

به نقل از کارشناسان بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، رویدادهای نجومی دهه سوم فروردین 99 به شرح زیر اعلام می شود:

چهارشنبه 20 فروردین: اعتدال پاییزی در سیارۀ بهرام 05:30 و ماه کامل در ساعت 07:04 پدیدار می شود.

ساعت16:30 ماه در6/7 درجه ای شمال و شمال شرقی سماک اعزل - 173 و 175 درجه ای از خورشید در آسمان نیمه شب دیده می شود.

جمعه22 فروردین ساعت 22:30 سیاره ناهید در شمالی ترین میل ازصفحه دایره البروج، 3/4 درجه مشاهده می شود.

شنبه23 فروردین ساعت 19:30 ماه در 6/4 درجه ای شمال و شمال شرقی قلب العقرب. 131 درجه و 132 درجه از خورشید در آسمان صبح دیده می شود.

یکشنبه24 فروردین(ایستر)

دوشنبه25 فروردین ساعت07:30 ماه در گره کاهنده. بعد 271/6 درجه پدیدار می شود.

چهارشنبه27 فروردین ساعت03:26 ماه در تربیع آخر قرار می گیرد و ساعت 04:30 ماه در 2 درجه ای جنوب شرقی هرمز. 89 و 90 درجه ای خورشید در آسمان صبح مشاهده می شود.

همچنین در همان روز ساعت 06:30 ناهید در 9/9 درجه ای شمال و شمال غربی چشم گاو. 44 و 45 درجه ای خورشید در آسمان غروب. قدر ظاهری 4/5 - و 0/9 است.

ساعت 07:30 معادلۀ زمان صفر است.

ساعت 11:30 ماه، هرمز و کیوان داخل دایره ای به قطر 5/5 درجه . حدود 87 درجه از خورشید در آسمان صبح دیده می شودو  قدر ظاهری آن 10-، 2-،1 است.

ساعت15:30 ماه در 2/45 درجه ای جنوب شرقی کیوان، 84 درجه از خورشید در آسمان صبح پدیدار می شود.

ساعت 15:30 هرمز در 90 درجه ای غربی خورشید قرار دارد. 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.