مطالب علمی

تلسکوپ فضایی اسپیتزر منطقه ای پرستاره با حبابهای در حال انفجار را رصد کرد

این تصویر فروسرخ از تلسکوپ فضایی اسپیتزر، ابر گاز و غبار در فضای مملو از حبابهای متورم شده با باد و تابشِ ستاره های جوان پرجرم را نشان می دهد. هر حباب حدود 10 تا 30 سال نوری پهنا دارد و شامل صدها تا هزارها ستاره می باشد. این منطقه در کهکشان راه شیری، داخل صورت فلکی عقاب، قرار می گیرد. شارش ذره های گسیل یافته از ستاره که به آنها بادهای ستاره ای می گویند مانند فشار ناشی از نوری که ستاره ها به وجود می آورند، می تواند مواد اطراف را به بیرون فشار دهد و گاهی یک هالۀ مشخص را به وجود آورد. تلسکوپ اسپیتزر می تواند موجهای الکترومغناطیسی فروسرخ را که برای چشم انسان دیدنی نیستند ببیند. این توانایی آن را قادر می کند تا میانۀ ابرهای گاز و غبار در فضای میان ستاره ای را ببیند. نور عادی قابلیت عبور از غبار این ابرها را ندارد.

تصویر شوک خم های ناشی از جریان های بادی ستاره ای : شناسایی حبابها و شک خمها در این تصویر ها بخشی از پروژۀ راه شیری، یک برنامۀ علمیِ شهروندی در Zooniverse.org است که در جستجو برای یافتن مکان تشکیل ستاره ها در سرتاسر کهکشان راه شیری می باشد، است.برای اطلاعات بیشتر در مورد تلسکوپ فضایی اسپیتزر به آدرسهایhttp://www.nasa.gov/spitzer  و http://www.spitzer.caltech.edu/  مراجعه کنید.
  • تلسکوپ فضایی اسپیتزر منطقه ای پرستاره با حبابهای در حال انفجار را رصد کرد
  • تلسکوپ فضایی اسپیتزر منطقه ای پرستاره با حبابهای در حال انفجار را رصد کرد


 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.