مطالب علمی

محاسبات پرتوهای فرکانس پایین رادیویی بوسیله بارش های ذرات حاوی پرتوهای کیهانی

روش رادیویی برای شناسایی پرتوهای کیهانی پر انرژی شامل اندازه گیری میدان الکتریکی ایجاد شده توسط بارش های ذرات ساخته شده در داخل یک واسطه بوسیله پرتوهای کیهانی ابتدایی می شود. سپس از این میدان الکتریکی برای شناسایی ویژگی های ذرات ابتدایی استفاده می شود. در این مقاله، فرمولی برای میدان الکتریکی ایجاد شده توسط اثر ذرات در داخل یک واسطه فاقد بار الکتریکی مناسب برای تمامی فرکانس ها ارائه می شود. سپس از این فرمول در کد SELFAS Monte Carlo استفاده کرده و میدان الکتریکی فرکانس پایین EAS را محاسبه می کنیم. بعلاوه،ویژگی های یک پالس مرگ ناگهانی (SDP)، پرتویی که به علت کاهش سرعت هماهنگ جلوی بارش ذرات را مورد مطالعه قرار می دهیم.
مراجع: 
[1] The Pierre Auger Collaboration, Phys. Lett. B 762, 288 (2016).
[2] M. Unger for The Pierre Auger Collaboration and the Telescope Array Collaboration, in
Proceedings 34th ICRC, 307 (PoS, The Hague, The Netherlands, 2015).
[3] S. Buitink et al., Nature 531, 70 (2016).
[4] F. S. Gate, Estimation of the composition of cosmic rays using the radio signal, Theses, Ecole
des Mines de Nantes (2016).
[5] F. G. Schr¨oder, Prog. Part. Nucl. Phys. 93, 1 (2017).
[6] G. A. Askaryan, Sov. Phys. JETP 14, 441 (1962).
[7] H. R. Allan, Progress in Elementary Particle and Cosmic Ra
نویسندگان: Daniel Garc´ıa-Fern´andez, Benoˆıt Revenu, Didier Charrier, Richard Dallier, Antony Escudie, and Lilian Martin- موسسه مینس تلکام – دانشگاه نانتز

برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.