مطالب علمی

مطرود: تور و پژوهشی از کمربند اصلی سیارکی

مطرود یک ماموریت برای کنکاش در کمربند سیارکی اصلی سامانه خورشیدی است. سیارک ها و دنباله دار ها به منزله پنجره ای برای درک شکل گیری و تکامل سامانه خورشیدی فرآهم می آورد و ترکیبات موجود در این سیارک ها و دنباله دارها را می توان با استفاده از فنون اسپکتروسکوپی در سنسور کنترل از راه دور واقع در فضا شناسایی نمود. تفاوت ها در مواد تشکیل دهنده این اجسام می تواند شواهدی از تکامل پویای سامانه خورشیدی بدست دهد. این ماموریت از نتایج پژوهش های تلسکوپی گسترده بیش از 10.000 جسم، برخوردهای نزدیک با 10 الی 20 سیارک و چندین تحقیق گوناگون استفاده کرده است تا توزیع اجسام کوچکتر (مانند 10 متری) را در قالب یک مفهوم ارائه دهد. 
منابع: Accomazzo, A., Ferri, P., Hubault, A., Lodiot, S., Pellon-Bailon, J.L., Porta, R., 2012 Rosetta visits asteroid
(21)Lutetia. Acta Astronautica 72, 178-84, 2012. doi: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.09.006
Accomazzo, A., Ferri, P., Lodiot, S., Hubault, A., Porta, R., Pellon-Bailon, J.-L., 2010. The first Rosetta
asteroid flyby. Acta Astronautica 66, 382-90, 2010. doi: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2009.06.013
Agarwal, J., Jewitt, D., Weaver, H., 2013. Dynamics of large fragments in the tail of active asteroid P/2010
نویسندگان: N. E. Bowles, C. Snodgrass, A Gibbings, J. P. Sanchez, J. A. Arnold, P. Eccleston, T. Andert, A. Probst, G. Naletto, A. C. Vandaele, J. de Leon, A. Nathues, I. R. Thomas, N. Thomas, L. Jorda, V. Da Deppo, H. Haack, S. F. Green, B. Carry, K. L. Donaldson Hanna, J. Leif Jorgensen, A. Kereszturi, F. E. DeMeo, M. R. Patel, J. K. Davies, F. Clarke, K. Kinch, A. Guilbert-Lepoutre, J. Agarwal, A. S. Rivkin, P. Pravec, S. Fornasier, M. Granvik, R. H. Jones, N. Murdoch,


برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.