مطالب علمی

رنگهای متضاد دهانه های ماسه ای و آبراه ها در بهرام

آبراه ها به طور نسبی عوارض معمول در شیبهای تند دیواره های دهانه می باشند. آنها احتمالاً توسط جریانهای شن رسوبی، حرکت ریز یخهای دی اکسید کربن، یا شاید ذوب شدن یخ سطحی تشکیل یافته اند.
این مثال یک بخش از دیوار دهانه را از کنارۀ دهانه صخره ای در سمت انتهای چپ تصویر تا تپه های ماسه ای تاریک در سطح دهانه در پایین راست تصویر نشان می دهد. (شمال به سمت چپ می باشد.) صخره های دیوارهای دهانه نارنجی بوده و رسوبهای شنی در سطح دهانه و پایۀ دیوارهای دهانه به رنگ آبی نمایان    می شوند. این شنها در واقع آبی نیستند، تفاوت رنگها در این تصویر در واقع تفاوت در ترکیبات ماده ای را نشان می دهد.
آبراه ها در این تصویر دو بخش مهم دارند: یک تورفتگی دالبر شکل در بالای آبراه (چپ/مرکز) و بخش کانالهای مشخص پایین تر از دیوار دهانه(راست/مرکز). مواد از این دالبر به پایین به سمت کانال و سطح دهانه حرکت می نمایند. این به طور طبیعی یک بخش سوم را به صورت آبراه نوعی و ته نشین ماسه به وجود می آورد. در این مثال به هر حال رسوبهایی که به طور عادی در پایه آبراه ها قابل مشاهده می باشند آشکار نیستند چرا که شنهای بادی رسوبی(آبی) سطح دهانه را بعد از تشکیل آبراه پوشانده اند.


برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.