مطالب علمی

مقارنۀ ماه و مشتری

بامداد یکشنبه13مرداد ماه 1392، ساعت 05:20 مشتری در 6 درجه ای یگانه قمر زمین،ماه واقع در صورت فلکی جوزا می باشد. در این زمان ماه و سیاره مشتری در سمت شرق وشمال شرق آسمان تهران دیده می شوند. قدر آنها به ترتیب 76/9- و 94/1-  می باشد. با اینکه در اواخر ماه قمری هستیم وهلالروشن ماه  بسیار نازک می باشد اما قابلمشاهده می باشد. در مورد مشتری که از همه سیارات منظومه شمسی حجیم تر بوده و میتواند همه سیارات را در خود جای دهد، همچنین سیصد کره به سنگینی زمین لازم است با مشتریموازنه کند.مشتری تقریباً شش ماه از سال ، هر شب به صورت سیاره ا ی درخشان در پهنهستارگان دیگر می درخشد.سیاره مشتری دارای 63  قمر بوده ،که چهار قمر بزرگتر آن به قمرهای گالیله ای موسوم اند در 1610 به وسیله گالیله کشف شدند.

علاقمندان میتوانند، برای رصد در ساعت 5:20 بامداد در ارتفاع 20 درجه ای این پدیده نجومی رامشاهده کنند.


برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.