مطالب علمی

بارش شهابی دلتای دلو (8 مرداد ماه )

زمان فعالیت بارش: 21 تیر ماه الی 1 شهریور   

زمان اوج بارش: 8 مرداد ماه

تعداد بارش در ساعت (ZHR):16

مختصات نور باران:  بعد: 22 ساعت و 738/36 دقیقه    ،  میل: 15 درجه و 643/55 دقیقه

نقطه نور باران: ستاره دلتای دلو

بهترین زمان مشاهده: 7 الی 9 مرداد ماه

سرعت اتمسفر شهاب: 41 کیلومتر بر ثانیه

ارتفاع:  ارتفاع آن در تهران در تاریخ 8 مرداد ماه 92 درساعت 10: 03 دقیقه بامداد 38 درجه و 137/23 دقیقه می باشد که این بیشترین ارتفاعمی باشد.

هلال ماه کاهنده، کمترین مشکل برایرصد این بارش که در مهمترین موقع خود در سال 2013 است را ایجاد می نماید.

تحلیلهای اخیر نشان  می دهدکه بیشینه این بارش ممکن است آن قدر واضحنباشد که بتوان یک روز را برای آن در نظر گرفت، بنابراین آهنگ بارش ممکن است از 7تا 9 مرداد ماه یکسان باشد. انتظار می رود عمدۀ شهابها تیره و با سرعت متوسط باشندو به طور اتفاقی شهابهای به طور مشخص درخشانتر نیز دیده شوند. حدود 10 تا 5 درصداز شهابها از منطقۀ ثابتی نمایان می شوند. 


برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.