مطالب علمی

ماموریت خردمند (wise) ناسا سردترین گروه ستاره ها را کشف نمود.

ستاره شناس ها این اجسام کروی را یافته و کوتوله های Y نام گذاری کردند و برای بیش از یک دهه موفقیتی در مورد آنها کسب نکردند.وقتی بایک تلسکوپ نور مرئی به آنها نگاه کنید تقریبا غیر ممکن است که آنها را ببینند. دید فروسرخ wise نهایتا این امکان را به ما داد 6تا از کوتوله های Y را نسبتا به خورشید ما نزدیک هستند( فاصله ای حدود 40سال نوری) و درخشش کمی دارندرا پیدا کنیم.

Yها سردترین اعضای خانواده کوتوله های قهوه ای هستند. بعضی اوقات کوتوله های قهوه ای، ستاره های شکسته نامیده می شوند.جرم آنهاخیلی کمتر از حدی است که بتوانند آنها را در هسته خود همجوشی دهندو در نتیجه نمی توانند مثل خورشید ها برای میلیاردها سال بسوزند. در عوض این اجرام به مرور زمان سرد و محو می شوند تا جاییکه مقدار نور کمی که از خود گسیل می کنند در محدوده طول موجهای فرو سرخ قرار می گیرند.

کوتوله های Y در همسایگی خورشید قرار دارند، فاصله آنها تقریبا از 9تا 40 سال نوری می باشد. کوتوله Y ای که تقریبا 9سال نوری از خورشید فاصله دارد به نام 2250-1541 wise می باشد ممکن است هفتمین ستاره ای نزدیک به ما شود و 154 Rose را به مرتبه هشتم تنزل دهد. برای مقایسه ، نزدیک ستاره به منظومه شمسی،  پروکسیما از صورت فلکی قنطورس می باشد که حدود4 سال نوری از ما فاصله دارد.


  • ماموریت خردمند (wise) ناسا سردترین گروه ستاره ها را کشف نمود.
  • ماموریت خردمند (wise) ناسا سردترین گروه ستاره ها را کشف نمود.

برچسب‌ها:


 

نظرات کاربران

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.