نشستهای علمی

(آرشیو سال 1396)

چهارمین سالگرد تاسیس باشگاه فیزیکِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
13 اسفند 1396
 
 

چهارمین سالگرد تاسیس باشگاه فیزیکِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، روز پنجشنبه 10 اسفند ماه 96، ساعت 13:30 الی 17:30، چهارمین سالگرد تاسیس باشگاه فیزیکِ مرکز علوم، ه...

اخبار مرکز, باشگاه ها
گزارش هشتمین سالگرد تولد باشگاه نجومِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
06 اسفند 1396
 
 

گزارش هشتمین سالگرد تولد باشگاه نجومِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

عصر چهارشنبه 2 اسفند ماه 96، هشتمین سالگرد تأسیس باشگاه نجومِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، همزمان با هشتادمین نشست ماهانه این باشگاه، در مکان همیشگی...

اخبار مرکز, باشگاه ها