اخبار

(آرشیو ماه شهریور 1392)

یک دنباله دار پنهان، در مکانی واضح کشف شد
27 شهریور 1392
 
 

یک دنباله دار پنهان، در مکانی واضح ک...

به مدت 30 سال، یک شهاب سنگ بزرگ که درنزدیکی زمین در مدار خودش در حال چ...

اخبار علمی
نخستین آزمایش های پروژه LADEE کامل شد
27 شهریور 1392
 
 

نخستین آزمایش های پروژه LADEE کامل ش...

فضاپیمای کاوشگر جو ماه و غبار محیط اطراف آن (LADEE) حالا در یک مدار ب...

اخبار علمی
کاوشگر بهرام ناسا خورشید گرفتگی توسط فوبوس بر روی بهرام را رصد نمود
20 شهریور 1392
 
 

کاوشگر بهرام ناسا خورشید گرفتگی توسط...

مجموعه ای از سه تصویر بالا رصدهایی با فاصله سه ثانیه از هم را نشان می ...

اخبار علمی
بخش گُدارد ناسا نقش مهمی درماموریت ماه ناسا بازی می نماید
20 شهریور 1392
 
 

بخش گُدارد ناسا نقش مهمی درماموریت م...

در راستای همکاری با مرکز تحقیق Ames ناسا درسیلیکون کالیفرنیا

اخبار علمی
سی و سومین نشست علمی باشگاه نجوم
04 شهریور 1392
 
 

سی و سومین نشست علمی باشگاه نجوم

مركز علوم و ستاره شناسي تهران با تشكيل باشگاه نجوم، اين دانش جذاب و كا...

اخبار مرکز