اخبار

(آرشیو ماه آبان 1397)

برگزاري كارگاه یک روزه ساخت و پرواز هواپیمای مدل
23 آبان 1397
 
 

برگزاري كارگاه یک روزه ساخت و پرواز هواپیمای مدل

کارگاه یک روزه " ساخت و پرواز هواپیمای مدل " در اوایل آذر ماه در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار می شود

اخبار مرکز
برگزاري كارگاه آموزشی فیزیک
22 آبان 1397
 
 

برگزاري كارگاه آموزشی فیزیک

كارگاه آموزشی "فیزیک" با همكاري باشگاه فیزیک مرکز علوم و ستاره شناسی تهران روز پنجشنبه 24 آبان 97 ، ساعت 15:30 الی 19 در تالار کهکشان مرکز علوم و ستار...

اخبار مرکز