اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1398)

آغاز کاشت 150 اصله درختچه در محوطه مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
29 بهمن 1398
 
 

آغاز کاشت 150 اصله درختچه در محوطه م...

به گزارش روابط عمومی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، روزهای 29 و 30 ب...

اخبار مرکز
گزارش هفتمین نشست باشگاه علوم زمینِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
28 بهمن 1398
 
 

گزارش هفتمین نشست باشگاه علوم زمینِ ...

هفتمین نشست باشگاه علومزمینِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار شد.

اخبار مرکز
مرکز علوم و ستاره شناسی
21 بهمن 1398
 
 

24بهمن98، هفتمین نشست باشگاه علوم زم...

هفتمین نشست باشگاه علوم زمینِ مرکز علوم، روز پنجشنبه 24 بهمن، با حضور ...

اخبار مرکز
نود و سومین نشست باشگاه نجومِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
01 بهمن 1398
 
 

نود و سومین نشست باشگاه نجومِ مرکز ع...

عصر چهارشنبه2بهمن98، نود وسومین نشست ماهانه باشگاه نجوم، با حضور اسات...

اخبار مرکز