اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1396)

تولد 8 سالگی باشگاه نجومِ مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
30 بهمن 1396
 
 

تولد 8 سالگی باشگاه نجومِ مرکز علوم ...

به گزارش روابط عمومی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، عصر چهارشنبه 2 اسف...

اخبار مرکز
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

جستجو برای کهکشان های رادیویی غول پی...

کهکشان های رادیویی بزرگ (GRG) کهکشان هایی هستند که اندازه خطی ایشان در...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

آتش از یخ

در این مقاله، نحوه شکل گیری ستارگان غول پیکر در کهکشان ما مورد بررسی ق...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

محاسبات پرتوهای فرکانس پایین رادیویی...

روش رادیویی برای شناسایی پرتوهای کیهانی پر انرژی شامل اندازه گیری میدا...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

اتشار کوتاه امواج رادیویی از سیاه چا...

در این مقاله، انتشار امواج رادیویی از یک سیاه چاله نوپا (BH) که دارای ...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

NGTS-1b: یک سیاره داغ شبیه مشتری در...

در این پژوهش، کشف NGTS-1b، یک سیاره داغ شبیه مشتری که یک میزبان کوتوله...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

قدیمی ترین ستاره ها در مرکز کهکشان: ...

اخیراً تحقیقات در مورد کهن ترین ستارگان تمرکز خود را به روی منطقه مرکز...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

محاسبه فراوانی مولکولی در دنباله دار...

ترکیبات دنباله دارها اطلاعات بسیار خوبی در مورد فرآیندهای فیزیکی و شیم...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

تکامل کیهان شناختی فرآوانی نیتروژن

فرآوانی نیتروژن در فاصله میان ستاره ای یک محور اساسی برای فرآیند تولید...

اخبار علمی
مرکز علوم و ستاره شناسی
30 بهمن 1396
 
 

مطرود: تور و پژوهشی از کمربند اصلی س...

مطرود یک ماموریت برای کنکاش در کمربند سیارکی اصلی سامانه خورشیدی است. ...

اخبار علمی