اخبار

ماه در حال زنگ زدگی است و پژوهشگران می خواهند بدانند چرا؟

تصویر ماه که با مارینر 10 در سال 1973 گرفته شده، درست قبل از پیدا شدن نشانه هایی از زنگ زدگی بر روی سطح بی هوای ماهدرحالیکه بر روی ماه هوا نیست، پژوهشها دال بر وجود هیمِتایت (نوعی زنگ زدگی که به طور معمول به اکسیژن و آب نیاز دارد)- hematite- بر روی ماه می باشند. این موضوع باعث سردرگمی دانشمند ها شده است.سیاره بهرام دیربازیست که به خاطر زنگ زدگی اش شناخته شده است. آهنِ بر روی آن با ترکیب آب و اکسیژن موجود در گذشته ی دور بر روی آن به سیاره ی سرخ این رنگ را داده اند. اما دانشمندها به تازگی از یافتن مدارکی که نشان می دهد ماهِ بی هوا نیز بر روی سطحش زنگ زدگی دارد، غافلگیر شده اند.در این تصویر ترکیبی که توسط نقشه بردار کانی شناسی ماه، نصب شده روی مدار گرد چاندرایان-1 سازمان تحقیقات فضایی هند،گرفته شده منطقه های آبی تجمع آب در قطبهای ماه را نشان می دهد. دانشمندها در مجموعه سنگهای این منطقه نشانه هایی از هیمتایت، نوعی زنگ زدگی، پیدا نموده اند. به دلیل بمباران شدن پیوسطه ماه توسط طوفانهای خورشیدی، سطح آن با هیدروژن دایم بمباران میشود و چون هیدروژن به سطح فلزات الکترون اضافه می کند تشکیل هیمتایت را سخت تر می نماید زیرا برای فرایند زنگ زدگی لازم است الکترونها حذف شوند. بنابراین سطح ماه مکان بسیار نامناسبی برای تشکیل هیمتایت می باشد. در نتیجه یافتن هیمتایت بر روی ماه خیلی عجیب است.نیمه ی رو به زمین ماه نسبت به نیمه ی پنهان آن زنگ زدگی بیشتری دارد و این دال بر انتقال اکسیژن از زمین به ماه است به ویژه که در گذشته ی دور ماه به زمین نزدیکتر بوده. همچنین دنباله ی میدان مغناطیسی زمین و نیز جریان اکسیژن از زمین به ماه در موقعیتهایی از حرکت مداری ماه باعث ممانعت از برخورد هیدروژن به سطح ماه می شوند.تکه ی سوم پازل این است که مقادیری یخ در نیمه ی پنهان ماه موجود می باشد اما آنها با محل هیمتایت های پیدا شده خیلی فاصله دارند پس چطور آب مورد نیاز برای زنگ زدگی تامین شده است؟ دانشمندها می گویند این آب از مولکولهای آبی که در سطحِ خاکِ نیمه ی رو به زمینِ ماه وجود دارد تامین شده است.معمای دیگر وجود مقادیر کمی هیمتایت در نیمه پنهان ماه می باشد که اکسیژن زمین نمی تواند به آنجا برسد.این یافته ها نشان می دهند که ماه دوباره هدف مهمی برای ماموریتهای فضایی آینده شده است.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://www.nasa.gov/feature/jpl/the-moon-is-rusting-and-researchers-want-to-know-why
تصویر ماه که با مارینر 10 در سال 1973 گرفته شده، درست قبل از پیدا شدن نشانه هایی از زنگ زدگی بر روی سطح بی هوای ماه
درحالیکه بر روی ماه هوا نیست، پژوهشها دال بر وجود هیمِتایت (نوعی زنگ زدگی که به طور معمول به اکسیژن و آب نیاز دارد)- hematite- بر روی ماه می باشند. این موضوع باعث سردرگمی دانشمند ها شده است.سیاره بهرام دیربازیست که به خاطر زنگ زدگی اش شناخته شده است. آهنِ بر روی آن با ترکیب آب و اکسیژن موجود در گذشته ی دور بر روی آن به سیاره ی سرخ این رنگ را داده اند. اما دانشمندها به تازگی از یافتن مدارکی که نشان می دهد ماهِ بی هوا نیز بر روی سطحش زنگ زدگی دارد، غافلگیر شده اند.در این تصویر ترکیبی که توسط نقشه بردار کانی شناسی ماه، نصب شده روی مدار گرد چاندرایان-1 سازمان تحقیقات فضایی هند،گرفته شده منطقه های آبی تجمع آب در قطبهای ماه را نشان می دهد. دانشمندها در مجموعه سنگهای این منطقه نشانه هایی از هیمتایت، نوعی زنگ زدگی، پیدا نموده اند.به دلیل بمباران شدن پیوسطه ماه توسط طوفانهای خورشیدی، سطح آن با هیدروژن دایم بمباران میشود و چون هیدروژن به سطح فلزات الکترون اضافه می کند تشکیل هیمتایت را سخت تر می نماید زیرا برای فرایند زنگ زدگی لازم است الکترونها حذف شوند. بنابراین سطح ماه مکان بسیار نامناسبی برای تشکیل هیمتایت می باشد. در نتیجه یافتن هیمتایت بر روی ماه خیلی عجیب است.
نیمه ی رو به زمین ماه نسبت به نیمه ی پنهان آن زنگ زدگی بیشتری دارد و این دال بر انتقال اکسیژن از زمین به ماه است به ویژه که در گذشته ی دور ماه به زمین نزدیکتر بوده.همچنین دنباله ی میدان مغناطیسی زمین و نیز جریان اکسیژن از زمین به ماه در موقعیتهایی از حرکت مداری ماه باعث ممانعت از برخورد هیدروژن به سطح ماه می شوند.تکه ی سوم پازل این است که مقادیری یخ در نیمه ی پنهان ماه موجود می باشد اما آنها با محل هیمتایت های پیدا شده خیلی فاصله دارند پس چطور آب مورد نیاز برای زنگ زدگی تامین شده است؟ دانشمندها می گویند این آب از مولکولهای آبی که در سطحِ خاکِ نیمه ی رو به زمینِ ماه وجود دارد تامین شده است.معمای دیگر وجود مقادیر کمی هیمتایت در نیمه پنهان ماه می باشد که اکسیژن زمین نمی تواند به آنجا برسد.
این یافته ها نشان می دهند که ماه دوباره هدف مهمی برای ماموریتهای فضایی آینده شده است.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://www.nasa.gov/feature/jpl/the-moon-is-rusting-and-researchers-want-to-know-why
 


برچسب‌ها:

,

 

نظرات کاربران

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.