آلبوم ویدئوها و تصاویر علوم و ستاره شناسی

کلاس های آموزشی

رد دنباله ستاره هابه دور ستاره قطبی بر فراز برج های دوقلوی خرقان
14 آبان 1399
 
 

رد دنباله ستاره هابه دور ستاره قطبی بر فراز برج های دوقلوی خرقان

رد دنباله ستاره هابه دور ستاره قطبی بر فراز برج های دوقلوی خرقان

کلاس های آموزشی