مهندس احمد دالکی - پدر نجوم آماتوری ایران و بنیانگذار مرکزعلوم وستارهشناسی تهران

مهندس احمد دالکی - پدر نجوم آماتوری ایران و بنیانگذار مرکزعلوم وستاره شناسی

آقای مهندس احمد دالکی ،متولد 1315 اولین درجه مهندسی خود را در رشته کشاورزی از دانشگاه شیراز گرفته است(1337) وسپس دو دوره مهندسی،یکی در نقشه برداری هوایی و دیگری تفسیر عکس های هوایی را در انستیتوی هوا فضای دلفت –هلند(itc) گذرانده (1347،1343) و سپس دوره سنجش از راه دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای را در آمریکا دیده است(1355)
در چند دهه اخیر ایشان موفق به خدماتی همگانی در زمینه ترویج علم و بخصوص برای ستاره شناسی و فضا شده که به چند مورد آن اشاره می شود:برنامه ریزی و راه اندازی رصد خانه پارک زعفرانیه (1369)و به عنوان اولین مدیر آن،بنیانگذاری و کمک اساسی به ساخت و راه اندازی آسمان نمای تهران خیابان معلم (1372)،اولین مدیر عامل بنیاد علمی زیرک زاده با هدف عمومیت دادن به علم (1373)،طراحی ،ساخت و بنیان گذاری مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در نیاوران متعلق به شهرداری تهران جهت استفاده عمومی و مدیریت آن به مدت 3 سال (تا 1382).تدارک برنامه های تلوزیونی علمی و بخصوص بنیانگذاری برنامه "آسمان شب"جهت ترویج علم ستاره شناسی در سطح جامعه و دیگر برنامه های رسانه ای.ضمنا ایشان "جیزه ترویج علم"سال 1392 را هم در سابقه خود دارند.

مهندس احمد دالکی

مهندس احمد دالکی

پدر نجوم آماتوری ایران و بنیانگذار مرکزعلوم وستاره شناسی