معرفی دستگاه های مرکز

آینه تخت-نیمه اندود( من و تو)
 

آینه تخت-نیمه اندود( من و تو)

دوشنبه، 05 آبان 1399 | Article Rating

بازتاب و شکست نور
مقدار نور بازتاب شده به نسبت ضریب شکست دو محیط بستگی دارد. صفحۀ تابش شامل پرتوی تابش و خط عمود بر سطح در نقطۀ برخورد می باشد(شکل 1 را ببینید). زاویۀ تابش(یا بازتابش یا شکست)زاویۀ بین پرتوی تابش (یا بازتابش یا شکست) و این خط عمود می باشد. قانونهای بازتابش بیان می کنند که زاویۀ تابش با زاویۀ بازتابش برابر بوده و پرتوی تابش و بازتابش و خط عمود برسطح در نقطۀ تابش همگی در یک صفحه قرار دارند.شکل 1
اگر سطح محیط دوم هموار و جلا داده شده باشد، این سطح می تواند به صورت یک آینه عمل کرده و یک تصویر بازتابی تولید کند. اگر آینه تخت باشد تصویر شی در پشت آینه در فاصله ای برابر فاصلۀ بین شی و سطح آینه ظاهر می شود. منبع نور در شکل 2 شی A می باشد و یک نقطه بر روی A در تمام جهات پرتوهای نوری می فرستد. برای مثال دو پرتویی که در نقط B و C به آینه برخورد می کنند به صورت پرتوهای BD و CE بازتاب می شوند. برای یک مشاهده گر که روبروی یک آینه ایستاده است این پرتوها به نظر می آیند که از نقطۀ F در پشت آینه می آیند. طبق قانون های بازتابش CF وBF با سطح آینه زاویۀ مشابه ای با زاویه ای که AC و AB با سطح آینه می سازند دارند. اگر سطح محیط دوم ناصاف باشد در نتیجه خطهای عمود بر سطح در نقاط مختلف سطح در جهت های مختلفی قرار می گیرند. در این حالت پرتوهایی که ممکن است در هنگام تابش از یک منبع نقطه ای، در یک صفحه قرار داشته باشند با این حال موقع برخورد با سطح در صفحه های مختلف و در نتیجه صفحه های بازتابش تصادفی قرار گیرند و پراکنده شده و نمی توانند یک تصویر تشکیل دهند.


شکل 2
تمام نوری که به یک آینه برخورد می کند بازتاب نمی شود. مقداری از نور می تواند از آینه عبور کند و یا توسط آینه جذب شود. تعداد زیادی از دانشمندان فکر می کنند که یک آینۀ کامل، آینه ای که 100 در صد نور تابیده شده به آن را بازتاب کند، نمی تواند وجود داشته باشد. به هر حال در سال 1998 دانشمندان یک آینۀ کامل را با استفاده از اندود کردن با لایه های میکروسکوپی تلوریوم و پلی استیرن پلاستیکی ساختند. در دستگاه من و تو به دلیل اینکه آینه ای که در وسط قرار گرفته چون به طور کامل نقره اندود نشده مقداری نور را از خود عبور داده و هر سمت که نور بیشتر داشته باشد باز تابش بیشتر بوده و در نتیجه تصویر واضحتری در آن سمت داریم.

تصاویر
  • آینه تخت-نیمه اندود( من و تو)
  • آینه تخت-نیمه اندود( من و تو)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران