معرفی دستگاه های مرکز

ژیروسکوپ
 

ژیروسکوپ

شنبه، 03 آبان 1399 | Article Rating

ژیروسکوپها می توانند اشیای خیلی گیج کننده ای باشند چون آنها به شکلهای عجیبی حرکت می کنند و حتی به نظر می رسد که در برابر گرانش مقاومت می کنند. این ویژه گیهای خاص، ژیروسکوپها را در هر چیزی از دوچرخه هایتان گرفته تا سیست