معرفی دستگاه های مرکز

ساعت آفتابی
 

ساعت آفتابی

ﺳﻪشنبه، 29 مهر 1399 | Article Rating

نحـوه کارکرد ساعت های آفتـابی براساس حرکت وضعی – یعنی گـردش زمیـن به دور محور خود تحقق می یابد.شاخص مثلثی شکل درمرکز ساعت آفتابی درحضورخورشید، سایه ای به روی صفحه ساعت ایجاد می کند.برای تعیین زمان درهرلحظه باید ابتدا سایه شاخص را روی یکی ازدودایره مشاهده کرد،آنگاه زمان را باتوجه به اعدادودرجات دو دقیقه ای خواند.درظهر شرعی(اذان ظهر)سایه به روی هیچ یک ازدوایرنمی افتد وسایه دقیقا درپشت شاخص
قرارمی گیرد.*دایره کوچکتر برای نیمه اول و بزرگتر برای نیمه دوم سـال است.* 

تصاویر
  • ساعت آفتابی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظرات

پنجشنبه, 03 شهریور,1401

nishaknapp

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. 10 Betting Strategy Facts for Online Baccarat

پنجشنبه, 03 شهریور,1401

nishaknapp02

Forget Everything You've Read So Far, Here is something soup you could use so far. Go Above and Beyond for the result of your research. Gain somethin in here. Thank me later. Great day everyone. How True Can Baccarat Make You Rich?

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Top 5 Reasons Why Baccarat Is Popular In Asia

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Here are 4 Online Casino Games to Play & Win Real Money

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Here’s Why You Should Play Free Casino Games

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Casinos: An Important part of Tourism

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Baccarat’s Stress-Free Rules

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. The Advantages of Playing In An Online Casino

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Boost Your Odds By Using Baccarat Formula

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Winning Baccarat Thru Zigzag Betting System

جمعه, 04 شهریور,1401

nishaknapp02

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Is Baccarat Safe and Secure? Expert Advice on the Legitimacy of this Classic Casino Game

نظر جدید

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران