معرفی دستگاه های مرکز

ویم شورتس
بار الکتریکی یکی از ویژگی‌های بنیادی درانواع ماده است که به وسیلۀ نیروی ربایش یا رانش الکتروستاتیکی بین بارهای ناهمنام و همنام نمود پیدا می کند. سرچشمه بارالکتریکی به بسیاری ازذرات ریز اتمی ماده برمی گردد. بارالکتریکی یک جسم برابر بامجموع بارهای الکتریکی ذرات سازنده آن است این بار به طورمعمول کوچک...
چهارشنبه، 14 مرداد 1394 - 11:05
گهواره نیوتن
در حرکت یک جسم تا هنگامی که نیروهای وارد بر جسم پایستار باشند، ‌قانون پایستگی انرژی مکانیکی صادق است. مانند حالتی که جسم در مسیر بدون اصطکاک حرکت می کند. اما وقتی که نیروی غیر پایستاری مانند اصطکاک بر جسم اثر کند، ‌انرژی مکانیکی دیگر ثابت نمی ماند و به اندازه کار نیروی ناپایستار در آن جابه جایی، ان...
چهارشنبه، 14 مرداد 1394 - 10:47
صوت و خلاء
به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود و اغلب حامل انرژی است موج می‌گویند. اگر این آشفتگی در میدان‌های الکترومغناطیسی باشد، آن را موج الکترومغناطیسی می‌نامند. در امواج الکترومغناطیسی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی به طور عمود بر یکدیگر نوسان می‌کنند و با سرعت نور انتشار پیدا می‌کنند، ...
چهارشنبه، 14 مرداد 1394 - 10:26
صندلی چرخان
در صندلی چرخان شخصی روی یک صندلی که آزادانه حول محور قایمی می چرخد نشسته، در حالیکه دو وزنه کیلوگرمی که بر روی میله ریل داری به صورت متقارن در دو طرف شخص قرار گرفته را نگه می دارد. شخص دیگری صندلی را با سرعت زاویه ای معینی می چرخاند، با فرض ناچیز بودن اصطکاک هیچ گشتاور نیرویی نسبت به محور قایم تولید...
چهارشنبه، 14 مرداد 1394 - 09:54
دوک دوار
دستگاه دوک بالارونده از دو سطح شیب دار تشکیل شده. سطحهای شیبدار هر کدام از دو میله تشکیل یافته اند. شیب سطحها به نوعی است که در وسط ارتفاع آنها بیشتر و در دو انتها ارتفاع آنها کمتر می باشد. طبق قانون پایستگی انرژی مکانیکی باید همواره مجموع انرژیهای جنبشی و پتانسیل ثابت باقی بماند. بنابراین وقتی جسمی...
ﺳﻪشنبه، 13 مرداد 1394 - 15:07
ترازو
هر وقت شما بپرید، گرانش را تجربه می کنید. گرانش شما را به پایین بر روی سطح می کشد. بدون گرانش شما و تمام جرمهای دیگر بر روی زمین در جو معلق خواهید شد. شما گرانش را هر وقت که یک کتاب را رها می کنید، بر روی یک جدول حرکت می کنید، یا یک توپ را به هوا پرتاب می کنید، می بینید. گرانش آنچنان با زندگی ما عج...
ﺳﻪشنبه، 13 مرداد 1394 - 14:48
اتاق پژواک
پژواک (اکو) به معنی بازگشت صدا از دیوار یا سایر اشیاست. صدا با سرعتی مشخص و ثابت (حدود 345 متر بر ثانیه) حرکت می‌کند؛ بنابراین می‌توانیم با استفاده از پژواک، فاصلهٔ برخی از اشیا را محاسبه کنیم. دستگاه عمق‌سنج کشتی، برای محاسبهٔ عمق دریا از پژواک بهره می‌گیرد. معمارها برای تعدیل پژواک صوت از دو نوع ...
دوشنبه، 12 مرداد 1394 - 13:01
آونگ آشوبناک
مکان:سالن فیزیک- طبقۀ دوم قانون علمی: نظریۀ آشوب شاخه علمی: مکانیک نظریۀ آشوب حرکت یا دینامیک پیچیده و غیر قابل پیشبینی سیستم هایی که نسبت به شرایط اولیه شان حساس هستند را توضیح می دهد. سیستم های آشوبناک از نظر ریاضیاتی جبری هستند، که این بدان معناست که آنها از قانون های دقیق پیروی می کنند، ا...
شنبه، 01 تیر 1392 - 11:36
پژواک (اکو) به معنی بازگشت صدا از دیوار یا سایر اشیاست
دوشنبه، 27 خرداد 1392 - 15:09