محمدرضا یارندی مدیر مرکز علوم و ستاره شناسی

Home-معرفی مرکز-معرفی مدیر مرکز

                                                                                                                         

                                                                                                                                      

 

 

 

نام و نام خانوادگی:محمدرضا یارندی

 

محل تولد:تهران

تحصیلات :کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی،کارشناسی ارشدآموزش انگلیسی

سوابق اجرایی:

ریاست اداره امور اجتماعی و فرهنگی ناحیه شهرداری منطقه یک

ریاست اداره آموزش شهرداری منطقه یک

ریاست امور اداری شهرداری منطقه یک

سرپرست اداره اموزش های شهروندی