آموزش ابتدایی

 

سرفصل های نجوم کودکان 1 

1-گنبد آسمان ، خط افق فرق ستاره و خورشید ، مفهوم فضا

2- اجرام آسمانی، سیارات ، سیارکها ، شهاب ، دنباله دارها ، کهکشانها

3- خوشه های ستاره ای ، سحابیها و جایگاه زمین در آسمان

4- منظومه شمسی و تعریف صور فلکی و تاریخچه پیدایش آنها

5- صور فلکی دب اکبر و دب اصغر و ستاره قطبی

6-صور فلکی ذات الکرسی و قیفاووس و اژدها

7-صور فلکی مثلث تابستانی

8- صور فلکی شکارچی ، برساوش

 

دوره نجوم کودکان 2

1-دایره البروج و مسیر پیداکردن سیارات

2- فصل ها ، انقلابین و اعتدالین

3-بروج فروردین و اردیبهشت و مدار استوا

4- بروج خرداد و تیر و برخورد استوا و دایره البروج 

5-بروج مرداد و شهریور و حرکت محوری زمین

6-بروج مهر و آبان ، خورشید

7- بروج آذر و دی ، ماه و کسوف و خسوف

8- بروج بهمن و اسفند و تقویم

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل های نجوم کودکان 3

1-حرکتهای زمین ، روز خورشیدی و نجومی
2- تولد و مرگ ستارگان
3- انواع اجرام آسمانی بعد مرگ ستاره 
4- کهکشانها و خوشه های کهکشانی 
5- جهان بزرگ مقیاس 
6- میل و بعد 
7- کارکردن با نقشه آسمان 
8- موجودات فرازمینی 

 

دوره نجوم کودکان 4 (کارگاه ) 

1-ساخت و آشنایی با طرز کار ساعت آفتابی 
2- ساخت و آشنایی با طرز کار اسطرلاب 
3- ساخت و آشنایی با طرز کار تلسکوپ 
4- ساخت و آشنایی با طرز کار رادیو تلسکوپ

 

آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی