آموزش ابتدایی

سرفصل دروس تدریس گروه نجوم کودکان 1

     1.آشنایی با کره زمین –قاره ها و اقیانوسها –قطب ها –اتمسفر –لایه های زمین  

    2.چرخش های زمین –روز و شب –فصل ها – اعتدالین –انقلابین

    3. آشنایی با مفهوم فضا – فرق ستاره و سیاره – ساختار خورشید

    4.سیاره های سنگی (عطارد –زهره ) –زندگی در ایستگاه فضایی

    5.سیاره های سنگی (مریخ –معرفی کاوشگر و مریخ نورد) 

  6.سیاره های گازی (مشتری –زحل ) فضاپیما جونو – کاسینی

    7.سیاره های گازی ( اورانوس –نپتون ) – سیاره های کوتوله

سرفصل دروس تدریس گروه نجوم کودکان 2

    1.تعریف قمر- ماه قمر زمین –اهله ماه

   2. قمرهای سیب زمینی شکل مریخ –قمرهای گا لیله ای  مشتری

   3. قمرهای زحل – اورانوس نپتون – ساختارشان

   4. خورشید گرفتگی –ماه گرفتگی –باران روی سیارات

   5. شفق قطبی – کاوشگر ویجر 1و2

   6. کمربند سیارکی –سیارک –شهاب واره – شهاب –شهاب سنگ

  7.دنباله دار _بارش شهابی

 

سرفصل دروس تدریس گروه نجوم کودکان3

1.کره سماوی –صورتهای فلکی- کار با گردونه آسمان

2.تعریف ستاره قطبی –صورت های فلکی دب اکبر و دب اصغر

3.صورت فلکی جبار – ذات الکرسی – دورقطبی – خوشه پروین  

4. دایره الروج = بروج فروردین تا شهریور –مثلث تابستانی

5.بروج مهر تا اسفند –شش ضلعی زمستانی

6.کار با نقشه آسمان –معرفی اپلیکیشن های رصدی

7.آشنایی با انواع تلسکوپ –تلسکوپ هابل و جیمز وب

 

سرفصل دروس تدریس گروه نجوم کودکان 4

     1.درخشندگی ستاره ها – انواع ستاره ها  

     2.کهکشان ها – خوشه کهکشانی – ابر خوشه  

     3. سیاره های فراخورشیدی  

      4.سرگذشت حیات در کیهان  

     5. ماموریتها و کاوشگر های فضایی

      6.تاریخچه پیدایش نجوم و منجمان ایرانی –ماموریتهای مهم فضایی تاکنون

     7. تلسکوپ هایی در فضا                    

 

سرفصل دروس تدریس گروه نجوم کودکان 5                                   

  1.ماجراجویی در مریخ با مریخ نوردها

  2. ناحیه حیات – سیارات زمین مانند

  3. آزمایش های عجیب فضایی 

  4.ستاره ها – ستاره های دوتایی                                            

  5.کوازارها – تپ اخترها – خوشه ها – ابرخوشه ها و انواع آن

  6. معرفی چند قانون فیزیکی

 7.گرانش و نیروهای بنیادی 

 

سرفصل دروس تدریس گروه نجوم کودکان 6                                    

  1.دنیای زیر میکروسکوپ ها  

   2.سرگذشت کیهان   

   3.نحوه ی پیدایش حیات روی زمین   

   4.آینده کیهان   

    5.کیهان و انسان  

    6.مقدمه ای بر روش تحقیق

    7. ارائه نجومی دانش پژوهان

 

 

 

                                          

 

                                          

 

آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی