مرکز علوم و ستاره شناسی تهران


10

ماه گرفتگی 26 تیر سال 1398 خورشیدی

ماه گرفتگی 26 تیر  سال 1398 خورشیدی

ماه گرفتگی 26 تیر سال 1398 خورشیدی جزیی و سایه ای می باشد. ماه گرفتگی جزیی ماه گرفتگی ای می باشد که در آن ماه وارد سایۀ زمین می شود اما سایۀ زمین به طور کامل آن را نمی پوشند و تنها بخشی از ماه وارد سایه زمین می شود و از این رو تنها قسمتی از آن تیره می شود. منظور از سایه ای نیز این     می باشد که ماه نه تنها وارد نیم سایه زمین می شود(ماه گرفتگی نیم سایه ای) که تنها باعث مقداری تیره شدن ماه می شود بلکه وارد سایه زمین شده و در نتیجه تیرگی کاملاً سیاه ماه روی می دهد. این ماه گرفتگی در تمام نقاط ایران، آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا قابل دیدن می باشد. به وقت ایران اولین تماس نیمسایه با ماه حدود ساعت 30/11 شب 25 تیر، اولین تماس سایه با ماه حدود 30/00 بامداد 26 تیر، بیشینه تیرگی ماه در ساعت حدود 00/02 بامداد 26 تیر، آخرین تماس سایه 30/03 بامداد 26 تیر و آخرین تماس نیم سایه 45/04 سحر 26 تیر خواهد بود. طول مدت تیرگی سایه ای ماه در این ماه گرفتگی حدود 3 ساعت خواهد بود. ماه به وقت تهران در ساعت 07/08 شب 25 تیر طلوع و ساعت 12/06 صبح روز 26 تیر غروب می نماید.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (147)
گروه خبر: اخبار علمی
کد خبر: 3266