مرکز علوم و ستاره شناسی تهران


04

فضاپیمای کاسینی ناسا اجرام جدیدی را در حلقه های کیوان آشکار ساخت

فضاپیمای کاسینی ناسا اجرام جدیدی را در حلقه های کیوان آشکار ساخت

در این تصویر موزاییکی با رنگهای تغییر یافته دافنیس یکی از ماههای درون حلقه کیوان و موجهای به هم تابیده در شکاف کیلر دیده می شوند. این تصویر که در پرواز مدار نزدیک سال 2017 جمع آوری شد دیدی تازه به کارهای پیچیده بر روی حلقه ها می دهد. هرچند ماموریت کاسینی در سال 2017 به پایان رسید اما هنوز از داده های آن برای دست یافتن به یافته های جدید استفاده می شود. مقاله ای تازه که در 13 ام ژوئن در مجلۀ ساینس منتشر شد نتیجه هایی از نزدیکترین رصدهای چهار ابزار کاسینی از حلقه ای اصلی را توصیف می نماید. یافته ها حاکی از وجود برخی اجرام با شکلهای متفاوت درون این حلقه ها می باشند و این یافته ها سوالهایی در مورد چگونگی برخوردهایی که این اجرام را شکل داده اند به وجود می آورد.

در تصویر جدید از حلقه ها بافت رشته ای حلقه ها و گره ها بیشتر مشخص است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کاسینی به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://solarsystem.nasa.gov/cassini

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (151)
گروه خبر: اخبار علمی
کد خبر: 3263