Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

دانستنی های علم

13

کهکشان های رادیویی

والتر باده در سال 1951 در حین کاربا تلسکوپ 5 متری پالومار، از لحاظ اپتیکی یک منبع انرژی مشخص رادیویی را به عنواندجاجه A را شناساییکرد. دجاجه A کهکشانی است با فاصله ای در حدود 700 میلیون سال نوری. ماهیت این منبع تا زمانی که باده هویت آن را مشخص کرد، فهمیده نشده بود. کار باده آغاز عصرنوینی در اختر شناسی، یعنی عصر مشاهدات رادیویی، بود. دجاجه A کهکشانی بسیار غیر عادی است، زیرا تابش آن در طول موجهای رادیویی در حدود یک میلیون برابر کهکشان عادی است. آنچه هنوز می باید کشف شود، منبع فوران عظیم این انرژی است، کهشاید رمبشی گرانشی یا انفجاری بزرگ در حال وقوع باشد. به نظر می رسد این گسیل ها ازدو ناحیه ای به فاصله ای حدود 50000 سال نوری نسبت به دو طرف دجاجۀ A تولید می شوند.( شکل های زیر) 

منابع رادیویی را می توان بنابر قطر ظاهریشان به صورت گسترده یا متراکم طبقه بندی کرد. منابع گسترده قطر زاویه ای بیش از یک ثانیه قوسی دارند و احتمالاً گسترۀ قطر آنها از 10 تا 100 پارسک است.منابع رادیویی متراکم قطر زاویه ای کمتر از یک ثانیه قوسی دارند و قطر واقعی آنهاکمتر از 10 پارسک است. هزاران منبع رادیویی مجزا از هم یافت شده که بسیاری از آنها با کهکشان های مرئی مشخص شده اند. یک کهکشان رادیویی عادی مقدارانرژی رادیویی را که گسیل می کند، تقریباً یک میلیونیم انرژی نوری آن است. یک کهکشان رادیویی خاص در حدود 100 برابر یک کهکشان رادیویی عادی ، انرژی رادیو ییگسیل می کند.M87  (شکل زیر ) نمونه ای از یک کهکشان بیضوی است که گسیل انرژی رادیویی آن تقریباً 100 برابر گسیل عادی 1068 NGC است.

به نظر می رسد که گسیل رادیویی از دو ناحیه با فواصل مساوی از دو سمت کهکشان می آیند. یک عکس با نوردهی کوتاه مدت، زائدهای شبیه فواره ای را نشان می دهد که نور آن بسیار قطبیده است. این امر دلالت بریک گسیل سنکروترونی دارد که حاصل حرکت الکترونهای پرانرژی در یک میدان مغناطیسی است. گره های روشن این زائده حاکی از چند رویداد انفجاری شدید است. جرم M87 بیش از 100 برابر جرم کهکشان راه شیری است و امروزه معلوم شده است که یک هستۀ مرکزی در حدود 5 میلیارد جرم خورشیدی دارد. این هسته چندن متراکم است که می توان آن را به یک " سیاهچاله" کهکشانی تشبیه کرد.فرو ریزش ماده بر قلب مرکزی هسته ممکن است باعث برون ریزی مقادیر عظیم انرژی باشد.تعداد امتیازات: (8) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3712)
گروه خبر: نجوم
کد خبر: 2015

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران، با هدف آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، دانش پژوهان و عموم مردم با علوم پایه، پایه گذاری شده و دانش پژوهان و دانشجویان بسیاری در این مجموعه حضور فعال و کارآمد دارند. این مرکر سالانه میزبان هزاران نفر از علاقه مندان در زمینه های مختلف علمی و نجومی می باشد.

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
 96027012 (تلفن مرکز)

96027659 (بازدید)

96027653 (آموزش)

96027657 (روابط عمومی)
info@sactehran.com

Asset 1 Asset 2 Asset 3