Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

مقالات

(آرشیو ماه اسفند 1390)

انرژی تاریک – مادۀ تاریک
اوایل دهۀ 1990 یک چیز نسبتاً درمورد انبساط عالم دقیق بود. عالم شاید چگالی انرژی کافی برای توقف انبساطش  ورمبش دوباره داشته باشد، شایدچگالی انرژی آن آنقدر کم باشدکه هرگز انبساطش متوقف نشود، اما گر... ضمیمه »
زمین در حال حاضر در یک دورۀ گرم شدن است. درطول قرن گذشته، میانگین دمای زمین حدود1/1درجۀ فار نهایت(6/0درجه سانتی گراد) بالا رفته است. دردو دهۀ اخیرآهنگ گرم شدن جهان ما شتاب گرفت ودانشمندان پیش بینی می ... ضمیمه »
 سیاره ی نپتون
اطلاعات اساسی فاصله از خورشید: کمترین000 ،000 ، 445  ، 4 کیلومتر میانگین 000 ،000 ،495، 4 کییلومتر بیشترین000،000،545،4 خروج از مرکز مدار: 011 ر0 زاویۀ میل مدار با دایره البروج : "5 ر14623د... ضمیمه »
 انفجار اشعه گاما(3)
آیندۀ GRB درخشان است ضمیمه »
انفجار اشعه گاما(2)
آگاهی از  زاویه های پرتویی مهم می باشد  چون دانشمندان حالا فکر می کنند زاویه های متفاوتی به درخشنگی های متفاوت ارتباط دارند و همین طور فکر می کنند جت های شدیداً متمرکز، درخشنده تر از آنهایی ... ضمیمه »
 انفجار اشعه گاما(1)
ستاره شناسان در حال نزیک شدن به قدرتمندترین انفجار جهان هستند: انفجار اشعه گاما . اینها اشعه هایی از ماده وانرژی هستند وتعدادزیادی از آنها به سمت زمین هدف گرفته شده اند. از زمان کشف آنها حدود سی سال ... ضمیمه »
سیاره زهره(ناهید)
مقدمه زهره از بسیاری جهات شایان توجه است: الف.به جز خورشید و ماه و ستاره های دنباله دار بسیار نادر،پرنورترین جرم آسمانی است.وقتی که در حد اعلای روشنی است ،به هنگام روز دیده می شود و در تاریکی شب از ... ضمیمه »
سیاره مریخ
اطلاعات اساسی فاصله تاخورشید :    کم ترین:000000 207کیلومتر    میانگین :،228000000کیلومتر    بیشترین : 248000000کیلومتر خروج ازمرکز:09ر0 زاویه میل مداربا دایره البر... ضمیمه »
مرکز علوم و ستاره شناسی تهران وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران، با هدف آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، دانش پژوهان و عموم مردم با علوم پایه، پایه گذاری شده و دانش پژوهان و دانشجویان بسیاری در این مجموعه حضور فعال و کارآمد دارند. این مرکر سالانه میزبان هزاران نفر از علاقه مندان در زمینه های مختلف علمی و نجومی می باشد.

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
 96027012 (تلفن مرکز)

96027659 (بازدید)

96027653 (آموزش)

96027657 (روابط عمومی)
info@sactehran.ir

Asset 1 Asset 2 Asset 3