Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

وقایع نجومی

یکی از حرکات ویژه محور چرخش زمین ناشی از نیروی گرانش ماه و خورشید ودیگر سیارات. محور چرخش زمین مانند یک فرفره چرخان مخروطی را طی ۲۵۷۶۵سال طی می کند. در حال حاضر محور چرخشی زمین تقریباً در امتداد ست...
آندره دانژون اخترشناس فرانسوی  با رصدهای پی در پی ماه نو متوجه شد که کوتاه شدن طول کمان با جدایی زاویه ای ماه و خورشید تغییر می کند و هرچه جدایی زاویه ای کاهش یابد طول کمان کمتر می شود. او دریافت...
یک واحد اندازه گیری زاویه های کوچک. برابربا یک شصتم دقیقه قوسی یا یک سه هزاروششصدم درجه قوسی. جدایی زاویه ای ستاره های دوتایی و قدرت تفکیک تلسکوپها بر اساس این واحد بیان می شود. بخش علمی مرک...
ماه افزاینده (تحدب به سوی بدر) طی یک دوره چرخش ماه به دور زمین، از روز دهم يک سطح برآمده و محدب از ماه ديده مي شود. در اين حالت 75 درصد سطح ماه روشن است و سطح ماه روشن¬تر خواهد شد. در اين و...
تربیع اول حدود روز 7 ام (شب 6 ام) در چرخش ماه بدور زمین، وضعيت ماه طوري است که  50 درصد سطح ماه روشن است و ماه بصورت نيمه ديده مي شود. از اين پس، روشنايي سطح ماه بیشتر مي شود. در اين وضعيت ت...
جریانی از ذرات باردار بیشتر از جنس پروتون و الکترون که بطور پیوسته از سطح ستاره ها ازجمله خورشید به فضا پرتاب می شوند.ستارگان جوان که در مرحله ورود به  رشته اصلی هستند دارای باد ستاره ای قوی هستن...
آنالما شکلی است به صورت عدد هشت لاتین کشیده که با ترسیم موقعیت دقیق، یاعکسبرداری از قرص خورشید در فواصل زمانی یکسان و منظم طی یکسال (مثلا صبح جمعه هر هفته ساعت 5/7 صبح) به دست می آید. شکل ویژه آنالما ...
مقارنه ماه و اورانوس
در تاریخ یازدهم  آذرماه سال جاری مقارنۀ ماه و سیارۀ نپتون اتفاق می افتد . ماه با قدر65/12-  و با  ارتفاع 45 درجه  در صورت فلکی ماهی، همچنین اورانوس با قدر 7/5 و با ارتفاع 49 در...
سیارات منظومه شمسی در صفحه ای فرضی به دور خورشید گردش میکنند که به صفحه منظومه شمسی معروف میباشد. مدار زمین با دیگر سیارات منظومه شمسی دقیقاً بر روی یک خط نیست و کمی با هم تفاوت دارد و زاویه ایجاد ...
فاصله ظاهری سیارات نسبت به خورشید از نگاه ناظر زمینی کشیدگی نام دارد. هنگام مقارنه سیارات با خورشید گرفتگی زاویه کشیدگی صفر است و هنگام مقابله سیارات بیرونی زاویه کشیدگی 180 درجه است،کشیدگی بیشتر ب...
صفحه 6 از 37اولین   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   آخرین   
تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
22293280-22292246-22805006
info@sactehran.com
Asset 1 Asset 2 Asset 3