Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

وقایع نجومی

(آرشیو ماه بهمن 1390)

هرگاه یک سیاره ی بیرونی یعنی سیاره ای که خارج ازمدار زمین قرار دارد مانند مریخ ، مشتری ، اورانوس ، نپتون  زاویه شان با خورشید به 180 درجه برسد آن سیاره با خورشید، مقابله دارد . وقتی خورشید ازغرب غروب ... ضمیمه »
می توانید مقارنۀ زیبای ماه وخوشۀ پروین رابا جدایی ظاهری تقریباً 6 درجه ساعت 50  : 18 دقیقه در قسمت جنوب وجنوب غرب آسمان در ارتفاع 70 درجه ای مشاهده کنید. ماه در حالت تربیع اول با قدر 85/11 - در صور... ضمیمه »
می توانید مقارنۀ زیبای ماه وخوشۀ پروین رابا جدایی ظاهری تقریباً 6 درجه ساعت 50  : 18 دقیقه در قسمت جنوب وجنوب غرب آسمان در ارتفاع 70 درجه ای مشاهده کنید. ماه در حالت تربیع اول با قدر 85/11 - در صور... ضمیمه »
می توانید پدیده زیبای مقارنه ماه باسیاره مشتری باجدایی زاویه ای تقریباً 6 درجه ای در ساعت 6:30دقایقی بعد از غروب خورشید درقسمت جنوب و جنوب غرب آسمان مشاهده کنید . سیاره مشتری در صورت فلکی حمل با قدر(ر... ضمیمه »
وقایع نجومی نیمه اول اسفند ماه سال 1390 بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ضمیمه »
در تاریخ 18/11/1390، ساعت 04:30 بامداد ماه در 5/5 درجه ای جنوب و جنوب غربی خوشۀ کندو (حدود 169 درجه ای خورشید در آسمان غروب) می باشد. در این زمان ماه و خوشۀ کندو در سمت غرب آسمان قرار دارند. خوشۀ کندو... ضمیمه »
رویدادهای نجومی نیمه دوم بهمن ماه سال 1390 ضمیمه »
خوشه نوع اول خوشه های باز است خوشه پروین، خوشۀ باز است ونمونه دیگر خوشه ی باز دو تایی،در صورت فلکی بر ساووش است.خوشه های باز را خوشه های کهکشانی می نامند زیرا عمدتاً در قرص کهکشان ما واقع شده اند.خوشه... ضمیمه »
لکه های خورشیدی ناحیه ای برسطح مرئی خورشید که از گازهای اطراف سردتر می باشد  . بخش مرکزی بسیار تاریک لکه خورشیدی ، با دمای تقریبی 4300 کلوین را سایه و دمای پیرامون سایه که خاکستری و نیمسایه گویند، تقر... ضمیمه »
لکه های خورشیدی یک دوره 11 ساله  دارد. خورشید در بین سالهای1945- 1944 بدون لکه درنظربگیرید، سپس چند لکه درنیمکره های شمالی وجنوبی درعرض جغرافیای حدود 30 درجه ظاهر میشود . وقتی تعداد لکه ها روبه افزایش... ضمیمه »
مرکز علوم و ستاره شناسی تهران وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران، با هدف آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، دانش پژوهان و عموم مردم با علوم پایه، پایه گذاری شده و دانش پژوهان و دانشجویان بسیاری در این مجموعه حضور فعال و کارآمد دارند. این مرکر سالانه میزبان هزاران نفر از علاقه مندان در زمینه های مختلف علمی و نجومی می باشد.

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
 96027012 (تلفن مرکز)

96027659 (بازدید)

96027653 (آموزش)

96027657 (روابط عمومی)
info@sactehran.ir

Asset 1 Asset 2 Asset 3